Predstavitev člana

Zavod za gradbeništvo Slovenije

Ključna področja naših raziskovalnih dejavnosti

  • vzpostavljanje krožnega gospodarstva z recikliranjem sekundarnih surovin (industrijski, gradbeni, komunalni in rudarski odpadki)
  • razvoj trajnostnih inovativnih novih materialov, kot so nanomateriali, organsko-anorganski kompoziti, premazi, materiali iz recikliranih odpadkov
  • študij procesov degradacije z namenom izboljšanja funkcionalnosti in trajnosti materialov
  • energetska učinkovitost stavb
  • potresno inženirstvo: preskusne metode in analize, tehnike za obnovo po potresu
  • razvoj na področju geotehnike, cestne in železniške infrastrukture
  • raziskave in preskušanja na področju požarnih lastnosti materialov in konstrukcij
  • ohranjanje kulturne dediščine
  • analize življenjskega cikla različnih gradbenih materialov (LCA, LCCA)

Kontaktni podatki

Zavod za gradbeništvo Slovenije
Dimičeva ulica 12, SI-1000 Ljubljana

FOKUSNO PODROČJE

H2020 CINDERELA 

Cilj projekta je razviti učinkovit model krožnega gospodarstva na nivoju Mestne občine Maribor, v katerem bodo uporabljeni sekundarni viri surovin, ki nastajajo na nivoju mesta, in bo povezal različne industrijske subjekte, gradbeni sektor, komunalne dejavnosti, določevalce in splošno javnost.

Preberite več o projektu

KIC RIS-SPL CYCLE 

Projekt vzpostavlja tehnologijo brez odpadkov za recikliranje nevarnega odpadka, in sicer odpadne katodne obloge iz peči pri proizvodnji aluminija. Reciklirani izdelki se bodo uporabljali v proizvodnji Al, v industriji ognjevarnih materialov in gradbeništvu. Projekt bo vzpostavil poslovni model krožnega gospodarstva, brez stroškov za odstranjevanje ali sežiganje odpadka.

Preberite več o projektu

ERA-Min2 FLOW 

V sklopu projekta želimo razviti nove lahke alkalijsko aktivirane pene na osnovi sekundarnih surovin (žlindre, pepel). Ti proizvodi se lahko uporabijo v gradbeništvu (toplotna in akustična izolacija, protipožarna vrata) ter drugi industriji (zunanja zaščita strojnih naprav ali peči, plovci).

Preberite več o projektu

Cel.krog 

Strateška usmeritev programa Cel.krog  je razvoj in optimizacija novih, trajnostnih procesov in tehnologij, ki nam bodo pomagali iskati poti do uporabnih sestavin biomase. Te so lahko koristne v različnih proizvodnih sektorjih – od kemične, tekstilne, papirne, lesne in avtomobilske industrije do gradbeništva, energetike in inženiringa) – in so integrirane kot okolju prijazni materiali in izdelki, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.

Preberite več o projektu

Interreg Slovenija-Italia Retracking 

Namen projekta Retracking je razviti način upravljanja reciklaže stekloplastičnih odpadkov, ki bo skladen z evropskimi predpisi. Model bo obsegal: identifikacijo odpadne surovine, njeno analizo, proizvodnjo sekundarnih proizvodov. Obenem pa bo vzpostavljena tudi sledljivost stekloplastike skozi celoten cikel reciklaže do proizvodnje sekundarnega proizvoda.

Preberite več o projektu

Sinteza in karakterizacija alkalijsko aktiviranih pen na osnovi odpadnih materialov

Glavni cilj tega projekta je razviti nove, lahke alkalijsko aktivirane pene na osnovi mešanice različnih sekundarnih surovin (elektrofiltrski pepel, žlindra in odpadno steklo). V sklopu projekta bodo proučili tudi različna sredstva za penjenje ter stabilizatorje (oboje v različnih razmerjih) za dosego visoke poroznosti (Al prah, H2O2, NaOCl, SDS). Poleg tega, da se kot izhodni material uporabijo odpadni materiali, je dodatna prednost takšnih pene (v primerjavi s komercialno dostopnimi anorganskimi penami), da se proizvaja pri temperaturah, ki so nižje od 100° C. Tako dobljen proizvod pa je stabilen tudi pri povišanih temperaturah (pričakovano do 1000 °C).

Preberite več o projektu

Proces penjenja v alkalno aktivirani matrici in optimizacija lastnosti tako dobljenih pen

Termit skupaj z Zavodom za gradbeništvo Slovenije (ZAG) raziskuje uporabnost različnih inertnih in nenevarnih odpadkov, ki z alkalno aktivacijo dajo materiale visokih tlačnih trdnosti oz. geopolimere. Z dodajanjem penilcev se tlačne trdnosti sicer zmanjšajo, a imajo sintetizirane pene višjo dodano vrednost zaradi izolacijskih in negorljivih lastnosti.