Predstavitev člana

Zavod za gradbeništvo Slovenije

Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) je osrednja znanstveno-raziskovalna ustanova na področju gradbeništva v Sloveniji, ki je na izbranih področjih vodilni partner in zgled odličnosti v Evropi in svetu. Naša vizija je ustvarjati vrhunska ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE znanja in izkušnje, povezane z razvojem in upravljanjem trajnostno grajenega okolja, in jih prenašati na širšo družbo. Smo zanesljiv partner z vrhunskimi raziskovalci in v želji, da prihodnjim rodovom zapustimo lepši svet, sodelujemo v številnih projektih krožnega gospodarstva.

Ključna področja naših raziskovalnih dejavnosti

 • vzpostavljanje krožnega gospodarstva z recikliranjem sekundarnih surovin (industrijski, gradbeni, komunalni in rudarski odpadki)
 • razvoj trajnostnih inovativnih novih materialov, kot so nanomateriali, organsko-anorganski kompoziti, premazi, materiali iz recikliranih odpadkov
 • študij procesov degradacije z namenom izboljšanja funkcionalnosti in trajnosti materialov
 • energetska učinkovitost stavb
 • potresno inženirstvo: preskusne metode in analize, tehnike za obnovo po potresu
 • razvoj na področju geotehnike, cestne in železniške infrastrukture
 • raziskave in preskušanja na področju požarnih lastnosti materialov in konstrukcij
 • ohranjanje kulturne dediščine
 • analize življenjskega cikla različnih gradbenih materialov (LCA, LCCA)

ZAG sodeluje v številnih projektih krožnega gospodarstva:

 • AshCycle – Vključevanje premalo izkoriščenih pepelov v materialni krogotok industrijsko-urbane simbioze. (H-Europe, http://www.ashcycle.eu).
 • RIS-ALiCE, Al-rich industrial residues for mineral binders in ESEE region. (EIT Raw Materials, ris-alice.zag.si).
 • Cinderela – Novi krožni gospodarski poslovni modeli za bolj trajnostno urbano gradbeništvo. (Obzorja 2020, http://www.cinderela.eu).
 • VIRIDI – Krepitev skupnega prehoda na krožno in z viri učinkovito gospodarstvo s celostno in digitalno podporo MSP-jev v čezmejni regiji SI-AT. (Interreg SI-AT).
 • Študij hidravličnih lastnosti pepelov iz različnih termičnih procesov in izboljšanje njihove reaktivnosti za uporabo kot imobilizacijski aditiv. (ARRS, http://www.zag.si/projekt-j1-4413).
 • Celostna ocena trajnosti kritičnih surovin – odpravljanje vrzeli in razvoj novih metodoloških pristopov. (ARRS, http://www.zag.si/projekt-j1-3029/).
 • Raziskava medsebojno povezanih procesov za trajnostno ravnanje s komunalnim blatom z namenom njegove snovne predelave in recikliranja. (ARRS, http://www.zag.si/projekt-l7-3185).
 • Sinteza alkalijsko aktiviranih materialov s pomočjo mikrovalov. (ARRS, http://www.zag.si/projekt-j2-3035).
 • Vrednotenje in remediacija sedimentov za nadaljnjo uporabo v gradbenem sektorju. (ARRS, en.zag.si/si/projekti-zag/l7-2629).
 • Imobilizacija in določevanje potencialno škodljivih težkih kovin v izlužkih pri procesu alkalijske aktivacije z uporabo lokalno pridobljenih odpadnih in sekundarnih surovin. (ARRS, http://www.zag.si/projekt-z2-3199).

Projekti so zelo raznoliki, vsem pa je skupen poudarek na krožnem gospodarstvu in predvsem v iskanju rešitev, kako laboratorijske rezultate aplicirati v praksi.

Ker je gradbeništvo velik porabnik surovin, so potrebni novi, bolj trajnostni pristopi, ki so hkrati ekonomsko učinkoviti. Vključujejo uporabo sekundarnih surovin, poleg tega je pomembna kaskadna izraba surovin, s predhodno ekstrakcijo kritičnih surovin, ki jih v Evropi primanjkuje, preden se ostanki uporabijo v gradbeništvu.

V sklopu nekaterih projektov na nižjih TRL-jih iščemo predvsem nove, inovativne rešitve v vseh segmentih krožnega gospodarstva, čeprav jih je vseeno največ na področju recikliranja in krožnih poslovnih modelov. Na višjih TRL-jih pa je fokus predvsem na tem, da identificiramo potencialne težave in rešitve pri industrializaciji laboratorijskih rešitev in tako omogočimo hitrejši prehod v krožno gospodarstvo.

 

Kontaktni podatki

Zavod za gradbeništvo Slovenije
Dimičeva ulica 12, SI-1000 Ljubljana

FOKUSNO PODROČJE

H2020 CINDERELA 

Cilj projekta je razviti učinkovit model krožnega gospodarstva na nivoju Mestne občine Maribor, v katerem bodo uporabljeni sekundarni viri surovin, ki nastajajo na nivoju mesta, in bo povezal različne industrijske subjekte, gradbeni sektor, komunalne dejavnosti, določevalce in splošno javnost.

Preberite več o projektu

KIC RIS-SPL CYCLE 

Projekt vzpostavlja tehnologijo brez odpadkov za recikliranje nevarnega odpadka, in sicer odpadne katodne obloge iz peči pri proizvodnji aluminija. Reciklirani izdelki se bodo uporabljali v proizvodnji Al, v industriji ognjevarnih materialov in gradbeništvu. Projekt bo vzpostavil poslovni model krožnega gospodarstva, brez stroškov za odstranjevanje ali sežiganje odpadka.

Preberite več o projektu

ERA-Min2 FLOW 

V sklopu projekta želimo razviti nove lahke alkalijsko aktivirane pene na osnovi sekundarnih surovin (žlindre, pepel). Ti proizvodi se lahko uporabijo v gradbeništvu (toplotna in akustična izolacija, protipožarna vrata) ter drugi industriji (zunanja zaščita strojnih naprav ali peči, plovci).

Preberite več o projektu

Cel.krog 

Strateška usmeritev programa Cel.krog  je razvoj in optimizacija novih, trajnostnih procesov in tehnologij, ki nam bodo pomagali iskati poti do uporabnih sestavin biomase. Te so lahko koristne v različnih proizvodnih sektorjih – od kemične, tekstilne, papirne, lesne in avtomobilske industrije do gradbeništva, energetike in inženiringa) – in so integrirane kot okolju prijazni materiali in izdelki, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.

Preberite več o projektu

Interreg Slovenija-Italia Retracking 

Namen projekta Retracking je razviti način upravljanja reciklaže stekloplastičnih odpadkov, ki bo skladen z evropskimi predpisi. Model bo obsegal: identifikacijo odpadne surovine, njeno analizo, proizvodnjo sekundarnih proizvodov. Obenem pa bo vzpostavljena tudi sledljivost stekloplastike skozi celoten cikel reciklaže do proizvodnje sekundarnega proizvoda.

Preberite več o projektu

Sinteza in karakterizacija alkalijsko aktiviranih pen na osnovi odpadnih materialov

Glavni cilj tega projekta je razviti nove, lahke alkalijsko aktivirane pene na osnovi mešanice različnih sekundarnih surovin (elektrofiltrski pepel, žlindra in odpadno steklo). V sklopu projekta bodo proučili tudi različna sredstva za penjenje ter stabilizatorje (oboje v različnih razmerjih) za dosego visoke poroznosti (Al prah, H2O2, NaOCl, SDS). Poleg tega, da se kot izhodni material uporabijo odpadni materiali, je dodatna prednost takšnih pene (v primerjavi s komercialno dostopnimi anorganskimi penami), da se proizvaja pri temperaturah, ki so nižje od 100° C. Tako dobljen proizvod pa je stabilen tudi pri povišanih temperaturah (pričakovano do 1000 °C).

Preberite več o projektu

Proces penjenja v alkalno aktivirani matrici in optimizacija lastnosti tako dobljenih pen

Termit skupaj z Zavodom za gradbeništvo Slovenije (ZAG) raziskuje uporabnost različnih inertnih in nenevarnih odpadkov, ki z alkalno aktivacijo dajo materiale visokih tlačnih trdnosti oz. geopolimere. Z dodajanjem penilcev se tlačne trdnosti sicer zmanjšajo, a imajo sintetizirane pene višjo dodano vrednost zaradi izolacijskih in negorljivih lastnosti.