Predstavitev člana

CER Partnerstvo, zavod za trajnostno gospodarstvo, Ljubljana

CER Partnerstvo je največje partnerstvo za trajnostno gospodarstvo v Sloveniji. Z več kot 100 člani iz različnih podjetij in organizacij v zeleni skupnosti vključujemo več kot 1000 posameznikov. Podjetja spodbujamo, da pogumno stopijo na pot zelene preobrazbe, se razogljičijo, vpeljejo krožne modele poslovanja in pričnejo trajnost meriti ter o trajnostnem CER poslovanju tudi poročati. Iščemo načine, kako spremeniti oblike poslovanja, oblikovati nove produkte in storitve, ki bodo imeli manjši vpliv na okolje in podnebje. Ključni stebri delovanja CER Partnerstva so zagovorništvo, informiranje in ozaveščanje, krepitev kompetenc, mreženje in ocenjevanje trajnostnega poslovanja in podnebnega ukrepanja podjetij

 

Kontaktni podatki

Center energetsko učinkovitih rešitev
Ameriška ulica 3, SI-1000 Ljubljana

VELIKOST PODJETJA

FOKUSNO PODROČJE

  Green Star – certifikat zelene preobrazbe

Green Star je prvi certifikat za uspešno uvajanje trajnostnih – ESG načel in podnebnega ukrepanja v poslovanje podjetij. Green Star je strateško orodje, ki za podjetje na enem mestu zbira vse ustrezne podatke za zeleno preobrazbo. Temelji na vprašalniku, ki s pomočjo 115 vprašanj oceni, kje na poti zelene preobrazbe je podjetje in kako ambiciozno si je zastavilo zeleno rast.

Več o projektu.