Predstavitev člana

Center energetsko učinkovitih rešitev

Poslanstvo CER je spodbujanje inovativnega podnebno nevtralnega krožnega gospodarstva in zelenih tehnologij*, ki imajo odgovore na okoljsko energetske izzive. Naša vizija je, da bi Slovenija postala stičišče razvoja zelenih tehnologij prihodnosti.Zelene tehnologije opredeljujemo kot storitve, produkte in procese, ki zmanjšujejo porabo energije in materialov, zmanjšujejo in odpravljajo odpadke in emisije, povečujejo uporabo čiste energije in so bolj energetsko učinkoviti.

AKTIVNOSTI

ZAGOVORNIŠTVO – CER ima vlogo strokovnega telesa. Sodeluje pri strateško pomembnih odločitvah v interesu širše družbe. Spodbujamo orodja za pospeševanje podnebno nevtralnega gospodarstva, zelenih tehnologij (regulatorni, fiskalni in trži instrumenti, inovacije) in novih poslovnih modelov.

IZMENJAVA ZNANJA – Sodelovanje, ozaveščanje, promoviranje.
(povezovanje različnih sektorjev, panog, akterjev, konkurentov in partnerjev, promoviranje slovenskega znanja, znanstvenih dosežkov, tehnoloških prebojev na področju zelenih tehnologij).

POVEZOVANJE – Globalno mreženje in internacionalizacija.

VREDNOTE – Odgovornost, zdravje, inovativnost, interdisciplinarnost, odličnost, učinkovitost.

SEKCIJE CER:

  1. INOVATIVNA ENERGETIKA
  2. TRAJNOSTNA GRADNJA
  3. TRAJNOSTNA MOBILNOST
  4. ZELENE FINANCE
  5. ZELENA DELOVNA MESTA
  6. ODPADKI KOT SUROVINA
  7. ZELENO IN DIGITALNO
  8. ZELENA INDUSTRIJA
  9. ZELENA JAVNA UPRAVA
  10. ZELENO IZOBRAŽEVANJE

Kontaktni podatki

Center energetsko učinkovitih rešitev
Ameriška ulica 3, SI-1000 Ljubljana

FOKUSNO PODROČJE