Predstavitev člana

Circular Change, Institut za krožno gospodarstvo

Circular Change (CC) je vodilno središče krožnega gospodarstva in think tank, ki soustvarja skupne projekte in pobude z malimi in velikimi podjetji, vladnimi agencijami, mesti, nevladnimi organizacijami, raziskovalci, ustvarjalci in mediji. Pod vodstvom direktorice mag. Ladeje Godina Košir se ukvarjamo z vključevanjem deležnikov, krožno diplomacijo, gospodarskimi misijami, načrti in strategijami krožnega gospodarstva, komuniciranjem, izobraževanjem usposabljanjem in predavanji. Ladeja Godina Košir tudi sopredseduje Evropski platformi deležnikov krožnega gospodarstva (European Circular Economy Stakeholder Platform).

Circular Change je najboljša vstopna točka za vaše mednarodno krožno potovanje. Finalist WEF Circular Economy Leadership Award. Od 2016 povezujemo deležnike – državljane, podjetja, mesta, vladne institucije – več kot 30 projektov, več kot 200 predstavitev v več kot 30 državah. Dostop do globalno uveljavljenih strokovnjakov in konzorcijev, konkretnih krožnih praks, orodij za krožno transformacijo, soustvarjanje strokovnih dogodkov. Vašo krožno zgodbo umestimo na globalni zemljevid krožnih prebojnikov!

Kontaktni podatki

Circular Change, Institut za krožno gospodarstvo
Gestrinova 1, (pisarna: Križevniška 8), SI-1000 Ljubljana

VELIKOST PODJETJA

FOKUSNO PODROČJE

Circular Change – letna mednarodna konferenca

Po izboru Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) eden ključnih dogodkov, osredotočenih na krožno gospodarstvo v Evropi, ki poveže več kot 500 svetovnih strokovnjakov in praktikov ter napove ključne trende.

Preberite več o projektu

Kažipoti za krožno gospodarstvo
Circular Change soustvarja ter zagotavlja strokovno znanje in podporo pri uresničevanju kažipotov, strategij in akcijskih načrtov krožnega gospodarstva za države, regije in občine. Doslej so te dejavnosti vodile do:

 • Kažipota krožnega gospodarstva za Kosovo
 • Kažipota krožnega gospodarstva za Črno goro
 • Kažipota krožnega gospodarstva za Srbijo
 • Kažipota krožnega gospodarstva za Čile
 • Kažipota krožnega gospodarstva za Slovenijo
 • Ljubljana krožno mesto 2045
 • Strategije krožnega gospodarstva in akcijski načrt za Črno goro

Takšni dokumenti so podpora krožni transformaciji in zahtevajo vključevanje najširšega kroga deležnikov, mapiranje obstoječih praks, inovacijskih potencialov in konkretnih pobud. Ti procesi zagotavljajo pregled nad trendi in stanjem krožnega gospodarstva, identificirajo priložnosti in izzive ter določajo prednostne sektorje, razvijajo smernice in priporočila.

 

Projekt Horizon PSLifestyle

Soustvarjamo orodje za Pozitiven in Sonaraven – trajnostni življenjski slog z in za evropske državljane. Zožiti želimo vrzel med zavedanjem o podnebnih spremembah in ravnanju evropskih državljanov. Projekt PSLifestyle prinaša navdihe in predloge, kako živeti bolj trajnostno in bolj zdravo ter sočasno zmanjšati vpliv na okolje.

Cilji projekta PSLifestyle so:

 • Biti navdih in opora za razvoj trajnostnih in zdravih navad za bolj kakovostno življenje.
 • Organizirati in voditi Living Lab-e, kjer lahko državljani soustvarjajo in razvijajo spletno aplikacijo PSL.
 • Sooblikovati spletno aplikacijo PSL, ki bo državljanom omogočila razviti bolj pozitiven, trajnosten in zdrav življenjski slog.
 • Omogočiti nadaljnje raziskovanje in konkretne ukrepe za obvladovanje podnebnih sprememb v celotni Evropi.

2018-2023 Projekt EFFECTIVE – Vključevanje in komuniciranje deležnikov

Circular Change je bil vodja sklopa za komuniciranje in širjenje znanja. Projekt sta sofinancirala Bio-Based Industries Joint Undertaking in Horizon 2020. Osredotočen je bil na proizvodnjo bio-osnovanih poliamidov in poliestrov iz bio-osnovanih in obnovljivih surovin namesto iz fosilnih virov, kar omogoča njihovo uporabo v potrošniških izdelkih na več trgih. Namen projekta je bil tudi prikazati izboljšane načine recikliranja ali biološke razgradnje materialov, kar prispeva k bolj krožnemu gospodarstvu in odgovorni uporabi materialov. Zgrajeni so bili pilotni obrati v predindustrijskem obsegu in doseženi so bili prototipi krožnih bioloških materialov.