Predstavitev člana

Ekomineral, d. o. o.

Ekomineral je gospodarska družba, katere glavni področji delovanja sta proizvodnja gradbenega materiala ter prevzemanje in predelava gradbenih in metalurških odpadkov v kamnolomu Andraž nad Polzelo. Svoji osnovni dejavnosti smo do danes nadgradili z izvajanjem raziskav in razvojem tehnoloških, produktnih in storitvenih rešitev predelave industrijskih odpadkov. S tem sledimo ključnim usmeritvam krožnega gospodarstva, trajnostni rabi naravnih virov in izboljšanju učinkovitosti snovnih tokov.

Kontaktni podatki

Ekomineral, d. o. o.
Savinjska cesta 25, SI-3310 Žalec

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

SWIM – Sustainable Waste Industry Management

SWIM je celostni projekt trajnostnega upravljanja z industrijskimi odpadki s cilji razvoja inovativne tehnologije za predelavo ter proizvodnjo novih produktov za ponovno uporabo v gradbeništvu in industriji.

Preberite več o projektu