Predstavitev člana

Ekomineral, d. o. o.

Ekomineral je upravitelj kamnoloma Andraž nad Polzelo, kjer skupaj z družbo Nerinvest pridobivamo mineralno surovino ter prevzemamo gradbene in metalurške odpadke, iz katerih pridobivamo alternativne sekundarne surovine za proizvodnjo novih visokokakovostnih gradbenih materialov ter strateške sekundarne surovine za ponovno uporabo v industriji. Skupaj sodelujemo tudi pri izvajanju raziskav in razvoja tehnoloških in produktnih rešitev predelave odpadnih materialov z namenom zagotavljanja novih virov strateških in kritičnih surovin ter zadostnih količin materialov, z najmanjšim možnim vplivom na okolje ter učinkom zmanjševanja ogljičnega odtisa. Te dejavnosti smo implementirali s projektom SWIM Innovation Growth in z Akcijo C10, ki poteka v okviru projekta Life IP Restart. Nova koncepta krožnega gospodarstva imenovana »skoraj nič odpadkov« izkoriščanja različnih industrijskih odpadkov ter »napredno rudarjenje« na deponijah starih industrijskih odpadkov smo že vpeljali v naše poslovanje. Omogočata pridobivanje alternativnih surovin znotraj okvirov snovnega recikliranja z metodami selektivnega izločanja in kaskadne izrabe posameznih sestavin odpadkov. S tem spodbujamo trajnostno rabo naravnih virov in izboljšanje učinkovitosti snovnih tokov, s ciljem varovanja narave.

Kontaktni podatki

Ekomineral, d. o. o.
Savinjska cesta 25, SI-3310 Žalec

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

SWIM – Sustainable Waste Industry Management

SWIM je celostni projekt trajnostnega upravljanja z industrijskimi odpadki s cilji razvoja inovativne tehnologije za predelavo ter proizvodnjo novih produktov za ponovno uporabo v gradbeništvu in industriji.

Preberite več o projektu