Predstavitev člana

Ekstera d.o.o.

Ekstera s pomočjo krožnega gospodarstva podjetjem zagotavlja najboljše rešitve. Naš razvoj izdelkov poteka s povezovanjem podjetij iz naše široke mreže poslovnih partnerjev. Odpadke enega podjetja optimiziramo, da postanejo surovina drugega podjetja. Za preobrazbo nastalih odpadkov v surovine partnerjem najprej celostno uredimo ravnanje z odpadki, nato razvijamo nove tehnologije in iščemo najboljše rešitve, s katerimi damo materialu novo dodano vrednost s statusom surovine.

NAŠE STORITVE:

Kakor je v svetu zaznati prednost podjetij, ki v svoje dejavnosti vključujejo zmagovito kombinacijo ekonomije, energetike in ekologije, tako je naravnana tudi dejavnost podjetja Ekstera, ki želi skozi tehnološki razvoj ter z obdelavo in predelavo odpadkov po kreativni poti do ponovnih virov surovin.

Najpomembnješe storitve bodo usmerjene v izboljšavo vseh tehnoloških procesov in storitev na področju ekologije. Na tem področju želimo razviti ali dodelati stroje in naprave, ki bi omogočili ali izboljšali same tehnološke procese pri obdelavah, predelavah, recikliranju ali transportih odpadkov. Vzporedno se bomo ukvarjali tudi z izvajanjem storitev na področju te dajavnosti.

  • EKOLOGIJA
  • PREVOZI
  • GRADBENI PROJEKTI
  • TRGOVINA
  • PROIZVODNJA

Kontaktni podatki

Ekstera d.o.o.
Občina Prevalje, 2391 Prevalje 1C, Slovenija

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Krožna forma viva

Forma vive s svojim konceptom in izgledom predstavljajo koncept trajnostnega gospodarstva s socialnim vključevanjem ranljivejših skupin. S ponovno uporabo izrabljenih industrijskih pripomočkov, ki so glavni gradnik forma viv, simbolizirajo trajnostno krožno gospodarstvo. To so še dodatno poudarili z zasaditvijo rastlinskih, ki simbolizirajo zelen prehod v krožno gospodarstvo. Izbrali so izključno avtohtone rastline, prisotne na Koroškem, kar je ponazorilo simbiozo med lokalnimi podjetji.

Več o projektu.