Predstavitev člana

Fakulteta za tehnologijo polimerov

Fakulteta za tehnologijo polimerov nudi dodiplomske in magistrske študijske programe tehnologije polimerov ter raziskovalno-razvojne storitve. Svoje raziskave osredotočamo na sintezo polimerov, funkcionalne in visoko zmogljive polimere, 3D tisk, predelavo in karakterizacijo. Z raziskavami na področju bioplastike in biokompozitov, recikliranja in upcyclinga dajemo pomemben prispevek h krožnemu gospodarstvu. Z rezultati lastnih raziskav podjetjem nudimo vrhunske storitve na področju polimerov. Izvajamo tudi izobraževanja v podjetjih na vseh področjih predelave, karakterizacije in kontrole polimerov.

Zasebni neprofitni zavod z ustanovitelji iz vrst gospodarstva in razvojnih institucij.

Organizirani smo kot zasebni visokošolski zavod, ki so ga ustanovili Javni zavod Koroško višje in visokošolsko središče, GIZ Grozd PlasttehnikaRRA Koroška d.o.o., takratni Johnson Controls Slovenj Gradec d.o.o. (Adient Slovenj Gradec d.o.o.), Grammer Automotive Slovenija d.o.o.TECOS – Razvojni center orodjarstva Slovenije ter Mestna občina Slovenj Gradec. V zadnjih nekaj letih so k soustanoviteljstvu pristopila še podjetja Plastika Skaza d.o.o.Kopur d.o.o. in BSH, Hišni aparati d.o.o. Nazarje.

Znanja naših študentov iskana v velikem številu slovenskih podjetjih. Nudimo vrhunsko aplikativno in razvojno raziskovanje pri projektih s področja polimernih materialov in tehnologij. Smo spodbujevalec regionalnega razvoja.

Prednosti FTPO: praktična naravnanost,odzivnost, osebni pristop, internacionalizacija.

  • 50 kosov vrhunske raziskovalne opreme
  • 1700 potencialnih delodajalcev
  • 4 študentje na učitelja
  • 40 vrhunskih strokovnjako

Kontaktni podatki

Fakulteta za tehnologijo polimerov
Ozare 19, SI-2380 Slovenj Gradec

VELIKOST

FOKUSNO PODROČJE

Projekt LFIA-REC: Recikliranje hitrih antigenskih LFIA testov (covid-19)

Pandemija Covid-19 je povzročila ogromne količine odpadkov iz medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo, med katerimi so tudi hitri testi, ki delujejo na osnovi nanozlata. Velike količine teh testov se zavrže in sežiga. Ob sežigu enega milijona hitrih testov, zavržemo 0,1 gram zlata in 5000 kg plastike, v skupni vrednosti 15.000 €. V projektu bomo hitre teste reciklirali in ločili posamezne komponente z visoko vrednostjo (zlato, plastika), ter jih uporabili kot sekundarni vir.

Projektna vsebina sledi dolgoročnemu cilju akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo, ki vključuje zmanjšanje odlaganja odpadkov na odlagališčih in povečanje ponovne uporabe in recikliranje odpadkov. Projekt se financira iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Več o projektu.