Predstavitev člana

HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d. o. o.

Helios TBLUS proizvaja široko paleto proizvodov in rešitev v vseh segmentih premazov, za različne industrije, profesionalne uporabnike in končne kupce. Več kot 100 razvojnikov v oddelku za raziskave in razvoj neprestano stremi k vpeljevanju novih proizvodov v skladu s trendi in povpraševanjem na trgu ter zasleduje cilj zmanjšanja porabe virov in energije. Poudarek je na razvoju vodoredčljivih materialov, materialov z visoko vsebnostjo suhe snovi, raznih funkcionalnih premazov ter premazov in polimerov, pri katerih so surovine iz obnovljivih virov.

HELIOS TBLUS ima v svojem asortimaju tako izdelke za široko potrošnjo kot tudi izdelke za različne industrije in profesionalne uporabnike. Največje proizvodno podjetje v Skupini Helios, s skoraj 800 zaposlenimi se z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem uvršča med vodilne proizvajalce barv v Evropi. Podjetje se nahaja v Domžalah. Glavne programe predstavljajo dekorativni premazi, industrijske barve za les in kovine, avtoreparaturni program, cestni premazi, umetne smole in praškasti premazi. HELIOS TBLUS zagotavlja odličnost celotnega spleta: know-how-a, tehnologije, značilnosti in uporabnosti produktov ter storitev za kupce. Velika prodajno-servisna mreža in lokalna prisotnost podjetja zagotavljata odlične storitve ter omogočata izpolnjevanje različnih  potreb in zahtev kupcev.

Več kot 100 razvojnikov deluje v oddelku za raziskave in razvoj, ki ima tudi vrhunsko opremljene laboratorije. Razvoj in proizvodnja sledita trendom in povpraševanju na trgu ter zasledujeta cilj zmanjšanja porabe virov in energije, saj sta skrb za okolje in trajnostno delovanje načeli, ki ju HELIOS vpeljuje v vsa področja svojega delovanja. Novo razviti premazi imajo izboljšano raven antikorozijske zaščite, omogočajo sušenje na nižjih temperaturah ter so enostavni za nanos in naknadno čiščenje. Poudarek je na razvoju vodoredčljivih materialov, materialov z visoko vsebnostjo suhe snovi, raznih t.i. funkcionalnih premazov ter premazov in polimerov, pri katerih so surovine iz obnovljivih virov. HELIOS TLBUS deluje v skladu s predpisi ter se ravna po najvišjih okoljskih in drugih industrijskih standardih. Prizadevanja podjetja za uskladitev z najstrožjimi ekološkimi standardi in priporočili so bila nagrajena tudi s certifikatom Programa odgovornega ravnanja®.

Z marcem 2017 je HELIOS prešel v lastništvo družbe Kansai Paint Co., Ltd., enega izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev barv in premazov. Z inovativnimi produkti, proizvedenimi z vrhunsko trajnostno naravnano tehnologijo, storitvami ter usposobljenimi zaposlenimi, Kansai Paint sledi zahtevam svojih kupcev in prispeva k družbi. Poslanstvo Kansai Paint temelji na osredotočenost na kupce, integriteti ter spoštovanju vseh deležnikov v poslovnem okolju. Omenjeno poslanstvo se odraža tudi v vrednotah Heliosa. Pod novim strateškim lastnikom HELIOS predstavlja evropsko središče za inovacije, know-how in razvoj poslovanja ter tako še povečuje svoj pomen v evropski industriji premazov.

Kontaktni podatki

HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d. o. o.
Količevo 65, SI-1230 Domžale

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE