Predstavitev člana

HELIOS TBLUS, d. o. o.

Podjetje Helios TBLUS je bilo ustanovljeno leta 1924, danes pa s proizvodnimi enotami deluje na treh lokacijah: v Količevem, Preski in Črnučah. Predstavlja evropski center za razvoj skupine KANSAI HELIOS in je tudi največje podjetje v skupini. Glavni proizvodi podjetja so industrijski in cestni premazi, umetne smole, arhitekturni ter avtoreparaturni premazi. Pri razvoju naprednih izdelkov smo predani načelom trajnostnega razvoja, kot je zmanjševanje porabe energije in vpliva na okolje.

Helios TBLUS proizvaja široko paleto proizvodov in rešitev v vseh segmentih premazov, za različne industrije, profesionalne uporabnike in končne kupce. Več kot 100 razvojnikov v oddelku za raziskave in razvoj neprestano stremi k vpeljevanju novih proizvodov v skladu s trendi in povpraševanjem na trgu ter zasleduje cilj zmanjšanja porabe virov in energije. Poudarek je na razvoju vodoredčljivih materialov, materialov z visoko vsebnostjo suhe snovi, raznih funkcionalnih premazov ter premazov in polimerov, pri katerih so surovine iz obnovljivih virov.

HELIOS TBLUS ima v svojem asortimaju tako izdelke za široko potrošnjo kot tudi izdelke za različne industrije in profesionalne uporabnike. Največje proizvodno podjetje v Skupini Helios, s skoraj 800 zaposlenimi se z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem uvršča med vodilne proizvajalce barv v Evropi. Podjetje se nahaja v Domžalah. Glavne programe predstavljajo dekorativni premazi, industrijske barve za les in kovine, avtoreparaturni program, cestni premazi, umetne smole in praškasti premazi. HELIOS TBLUS zagotavlja odličnost celotnega spleta: know-how-a, tehnologije, značilnosti in uporabnosti produktov ter storitev za kupce. Velika prodajno-servisna mreža in lokalna prisotnost podjetja zagotavljata odlične storitve ter omogočata izpolnjevanje različnih  potreb in zahtev kupcev.

Več kot 100 razvojnikov deluje v oddelku za raziskave in razvoj, ki ima tudi vrhunsko opremljene laboratorije. Razvoj in proizvodnja sledita trendom in povpraševanju na trgu ter zasledujeta cilj zmanjšanja porabe virov in energije, saj sta skrb za okolje in trajnostno delovanje načeli, ki ju HELIOS vpeljuje v vsa področja svojega delovanja. Novo razviti premazi imajo izboljšano raven antikorozijske zaščite, omogočajo sušenje na nižjih temperaturah ter so enostavni za nanos in naknadno čiščenje. Poudarek je na razvoju vodoredčljivih materialov, materialov z visoko vsebnostjo suhe snovi, raznih t.i. funkcionalnih premazov ter premazov in polimerov, pri katerih so surovine iz obnovljivih virov. HELIOS TLBUS deluje v skladu s predpisi ter se ravna po najvišjih okoljskih in drugih industrijskih standardih. Prizadevanja podjetja za uskladitev z najstrožjimi ekološkimi standardi in priporočili so bila nagrajena tudi s certifikatom Programa odgovornega ravnanja®.

 

Kontaktni podatki

HELIOS TBLUS, d. o. o.
Količevo 65, SI-1230 Domžale

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Uporaba FDCA za sintezo bioosnovane smole za premaze za navito pločevino

Helios TBLUS d. o. o. je vključen v COST akcijo CA18220 z naslovom “Evropska mreža kemikalij in materialov na osnovi furanov za trajnostni razvoj (FUR4Sustain)”. Glavni namen in cilj akcije je spodbuditi sinergijski pristop za celotno vrednostno verigo 2,5-furandikarboksilne kisline (FDCA) in njenih derivatov, da bi spodbudili inovacije na področju raziskav in razvoja ter premagali znanstvene, tehnološke in industrijske omejitve, ki ovirajo široko uporabo produktov osnovanih na podlagi FDCA.

Eden izmed ciljev je opredeliti najbolj obetavna področja uporabe za novo sintetizirane kemikalije in materiale na podlagi doseženih in zahtevanih lastnosti izdelkov, tehnoloških zahtev za povečanje obsega postopkov in proizvodnje ter njihovih okoljskih, zdravstvenih in varnostnih vprašanj z vidika življenjskega cikla ter spodbujati “holistično vizijo”, v kateri se skupaj obravnavajo sintetične poti FDCA, razvoj polimerov in polimernih materialov, karakterizacija ter ključni tehnični, gospodarski, okoljski in socialni dejavniki, da bi podprli in določili rešitve za uspešno uvedbo na trg.

Več o projektu.