Predstavitev člana

IKEMA, inštitut za kemijo, ekologijo, meritve in analitiko, d. o. o.

V svojem 32 letnem poslovanju smo postali eno izmed vodilnih podjetij v Sloveniji na področju okoljskih preiskav. Vse preiskave izvajamo po znanih in dobro preizkušenih metodah in standardih, kot so ISO, CEN, SIST, ASTM, DIN, EPA. Na zahteve naših strank izvajamo analize po njihovih specifikacijah ali po potrebi razvijemo novo metodo.

IKEMA, d. o. o., je edino družinsko podjetje v 100-% zasebni lasti na področju okoljskih preiskav v Sloveniji. Smo akreditiran laboratorij v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.

Izvajamo najrazličnejše vrste kemijskih raziskav:

  • Ocene odpadkov, blat iz čistilnih naprav: izvajamo storitve povezane z ocenami odpadkov, in sicer za predelavo, sežig, čezmejno premeščanje in odlaganje.
    Analize vod: pooblaščeni smo za izvajanje obratovalnih monitoringov odpadnih vod. Prav tako smo akreditirani za izvajanje analiz vod, in sicer površinskih, podzemnih, odpadnih, industrijskih, komunalnih in izcednih.
  • Analize tal: pooblaščeni smo za izvajanje monitoringa tal. Izvajamo vse meritve v tleh.
  • Komposti, digestati, rastni substrati: izvajamo biološke, kemijske in fizikalne preiskave različnih medijev za rast in različnih gnojil.
  • Alternativna goriva: pomagamo pri razvoju alternativnih goriv iz različnih virov: odpadkov, lesa, kmetijskih ter industrijskih stranskih proizvodov.
  • Kemijske analize: izvajamo kemijske analize v vseh materialih.
  • Svetovanje: nudimo svetovanje in izvajanje celotnih rešitev glede na specifično okoljsko problematiko. Svetujemo glede optimizacije procesov ter nadaljnje uporabe stranskih proizvodov in odpadkov.

Kontaktni podatki

IKEMA, inštitut za kemijo, ekologijo, meritve in analitiko, d. o. o.
Lovrenc na Dravskem polju 4, SI-2324 Lovrenc na Dravskem polju

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Bioremediacija zemeljskega izkopa po razlitju dizelskega goriva

Uporaba naftnih derivatov je izjemno široka, zato je onesnaženje tal z ogljikovodiki zelo pogosto. Najpogostejši vzroki so razlitja, prometne nesreče in nesreče na infrastrukturi industrije pretakanja goriv. V kolikor onesnaženje ne doseže podzemnih voda, je izhodišče za remediacijo dobro.
Bioremediacija pomeni uporabo živih organizmov, kot so mikrobi, bakterije ali rastline, za dekontaminacijo prizadetih območij. Uporablja se pri odstranjevanju onesnaževal in toksinov iz tal, vode in drugih okolij. Njena prednost je v ohranjanju naravne biološke aktivnosti tal.

Več o projektu.