Predstavitev člana

Kočevski les, d. o. o.

Več kot štiri petine kočevske občine je prekrite z gozdovi. Razvoj območja je v preteklosti med drugim temeljil na gozdarski in lesnopredelovalni industriji. Slednja pa je – ne samo v Kočevju, temveč po vsej Sloveniji – zadnji dve desetletji hirala. Seznam lesnopredelovalnih podjetij, ki so v zadnjih letih zaprla svoja vrata, je dolg. Novembra 2014 se je na njem znašla tudi kočevska družba Nolik, ki je še konec leta 2013 zaposlovala 169 ljudi. Kljub vzpostavitvi podporne infrastrukture (PIK Kočevje, RC Kočevje Ribnica, RC Novo mesto idr.) je na področju lesne predelave premalo iniciativnosti, kar med drugim vpliva na nizko dodano vrednost na zaposlenega v lesni predelavi in nizko število zaposlenih delavcev na območju občine Kočevje.

Zaradi tega je Komunala Kočevje na pobudo Občine Kočevje ustanovila družbo Kočevski les, to je družbo za lesno proizvodnjo. Družba ima ima sedež v kočevskem podjetniškem inkubatorju na Trati.  V sodni register je bila vpisana 25. maja 2015, poslovati pa je začela prvega aprila 2015, ko je bil zaposlen direktor družbe Aleš Marolt.

Poslovni prostor – pisarna družbe se nahaja v objektu Podjetniški inkubator Kočevje, Novomeška cesta 16, 1330 Kočevje, v pritličju nasproti vložišča Občine Kočevje, proizvodno skladiščni prostori pa se nahajajo v neposredni bližini mestne kotlovnice na Trati.

Namen ustanovitve družbe je izvajanje vseh aktivnosti Strateškega načrta za pospeševanje konkurenčnosti gozdno–lesne verige na Kočevskem, ki ga lahko v celoti preberete LES-Strateški dokument-Kočevske. Med cilji podjetja je spodbujanje sodelovanja v gozdarski in lesnopredelovalni dejavnosti na način, da bo les kot kočevska strateška surovina in v lasti Občine Kočevje v čim večji meri tudi predelan na Kočevskem – v polizdelke in končne izdelke s čim višjo dodano vrednostjo. Na ta način bomo lahko aktivno sodelovali tudi pri spodbujanju oblikovanja novih delovnih mest.

Kontaktni podatki

Kočevski les, d. o. o.
Trata XIV 6A, SI-1330 Kočevje

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE