Predstavitev člana

Kočevski les, d. o. o.

Komunala Kočevje je na pobudo Občine Kočevje ustanovila družbo Kočevski les – družbo za lesno proizvodnjo. Družba je nastala zaradi hiranja gozdarske in lesnopredelovalne industrije v območju. Namen ustanovitve družbe je izvajanje vseh aktivnosti Strateškega načrta za pospeševanje konkurenčnosti gozdno–lesne verige na Kočevskem. Med cilji podjetja je spodbujanje sodelovanja v gozdarski in lesnopredelovalni dejavnosti na način, da bo les kot kočevska strateška surovina in v lasti Občine Kočevje v čim večji meri tudi predelan na Kočevskem – v polizdelke in končne izdelke s čim višjo dodano vrednostjo. Na ta način bomo lahko aktivno sodelovali tudi pri spodbujanju oblikovanja novih delovnih mest.

 

Kontaktni podatki

Kočevski les, d. o. o.
Trata XIV 6A, SI-1330 Kočevje

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Pridobivanje polifenolnih ekstraktov iz debelnih tkiv bele jelke

Pridobivanje ekstraktov grč in skorje z visoko vsebnostjo polifenolov iz manj izkoriščene biomase bele jelke (L4-2623) je aplikativni raziskovalni projekt ARRS, ki ga sofinancira podjetje Ars Pharmae. Projekt je rezultat sodelovanja treh članov SRIP – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete (Univerza v Ljubljani), podjetja Ars Pharmae in podjetja Kočevski les.

Projekt temelji na uporabi obnovljive drevesne biomase za proizvodnjo izdelkov z visoko dodano vrednostjo, ob tem pa sledi konceptu krožnega gospodarstva.

Več o projektu