Predstavitev člana

META CIRCULARITY, svetovanje in inovacije, d. o. o.

META Circularity je svetovalna družba, katere primarna dejavnost obsega oblikovanje inovativnih procesov in okolij, prenos tehnologij in znanj ter strokovno usposabljanje, podporo inovativnim zagonskim podjetjem, zagotavljanje financiranja inovativnih poslovnih modelov in upravljanje sprememb. Med drugim smo osredotočeni na strateško komuniciranje ter razvoj odnosov z deležniki v kontekstu inovacijskih in transformacijskih okolij. V sodelovanju s svojimi klienti ustvarjamo nove, trajnostne in krožne poslovne modele ter krepimo blagovne znamke edinstvenih uporabniških izkušenj. Smo strateški partner in del družbe META Group, ki je vodilna evropska svetovalna družba na področju izkoriščanja rezultatov znanstvenoraziskovalnih projektov, prenosa inovacij na trg, oblikovanja inovacijskih ekosistemov ter podpore inovativnim zagonskim podjetjem. Skupaj se umeščamo v evropske inovacijske programe in projekte.

Snovanje trajnostnih, inovativnih poslovnih modelov in spodbujanje prehoda v krožno gospodarstvo

Kontaktni podatki

META CIRCULARITY, svetovanje in inovacije, d. o. o.
Trdinova ulica 9, SI-1000 Ljubljana

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Krožna poslovna akademija

Večmodularen program, ki prinaša razumevanje celovitega pristopa k prestrukturiranju razmišljanja in zasnove poslovnega načrta iz linearnega h krožnemu modelu gospodarstva.

Preberite več o projektu

 

RECREATE je projekt programa Obzorje Evropa, katerega cilj je razviti inovativne tehnologije, ki bodo spodbujale krožnost kompleksnih kompozitnih materialov s poudarkom na raziskavi steklenih in ogljičnih vlaken. Glavni cilj projekta je, da se bodo kompozitni odpadki, ki jih danes štejemo za odpadne, lahko ponovno uporabili in postali donosne surovine. META Circularity ima v projektu vodilno vlogo v delovni skupini, namenjeni komuniciranju, razširjanju in uporabi rezultatov projekta. Poleg tega naše podjetje sodeluje pri razvoju orodij in pristopov za ocenjevanje krožnosti.

SMILEce je Erasmus+ projekt, ki je namenjen vedno bolj razvijajočim se neodvisnim obrtnim pivovarjem po Evropi in je usmerjen v ponovno uporabo odpadnega materiala pri pivovarjih. Projekt SMILEce obstoječim in novim udeležencem ponuja izpostavljenost novim tehnikam, kulturi in idejam iz krožnega gospodarstva. META Circularity se ukvarja z razvojem orodja za ocenjevanje krožnosti za stopnjo krožnosti mikropivovarn in razvojem vsebin za digitalni učni tečaj, ki je namenjen izboljšanju in posodobitvi metodologij učenja na delovnem mestu.

CIRCULAR4.0 je Interreg Alpine Space projekt, ki je uspešno izboljšal ekosistem inovacij in prispeval k prehodu na krožno gospodarstvo v alpskem prostoru s poudarkom na malih in srednjih podjetjih ter gospodarskih subjektih. Družba META Ciruclarity je prispevala ključno strokovno znanje na področju krožnega gospodarstva, krožnih poslovnih modelov in krožne preobrazbe. V okviru projekta smo zasnovali digitalno platformo, prek katere je potekalo usposabljanje za podjetja. Poleg tega smo izvedli delavnice za »usposabljanje predavateljev« ter usposabljanje za krožno pospeševanje (CAT4.0) za mala in srednja podjetja ter zagotovili strokovnjake in svetovalne storitve za več kot 20 slovenskih malih in srednjih podjetij.