Predstavitev člana

RACI d. o. o.

RACI deluje na področju energetsko-ekološkega inženiringa in ima dolgoletne bogate izkušnje na področju meritev emisije in plinov v procesih. Tako nudi uporabnikom sodobne, preizkušene in robustne analizne sisteme za trajne in občasne meritve, ki zagotavljajo kompetentno rešitev, nizke stroške lastništva, visoko zanesljivost in razpoložljivost ter kakovost, to je zanesljivost, primerljivost in sledljivost meritev.

Svetovanje, dobava, montaža, spuščanje v pogon, kalibracija in vzdrževanje sistemov procesne analitike, ki jih tvorijo gradniki priznanih podjetij, kot so ANKERSMID, BÜHLER, DURAG, ENOTEC, INTERTECHess, GASMET, JCT, MICHELL Instruments, Paul GOTHE, PCME, SIEMENS, S.K.I., OSI in drugi.

Podjetje RACI je bilo ustanovljeno leta 1994 s pomočjo Ministrstva za znanost in tehnologijo kot Center za prenos tehnologije. Motiv ustanovitve podjetja izhaja iz dolgoletne dejavnosti Instituta Jožef Stefan na področju regulacije procesov zgorevanja. Podjetje deluje v okviru Tehnološkega parka Ljubljane.

Varovanje okolja oziroma kakovosti zraka je novo, zelo kompleksno in zahtevno področje, ki postaja izredno pomembno. Meritve postajajo vedno pomembnejše tako v okviru obratovalnega monitoringa kot tudi pri zagotavljanju kakovosti proizvodnje, kakovosti proizvodov in zaščiti naprav kot tudi ljudi. Ker bi radi preprečili, zmanjšali in v čim večji meri odpravili onesnaževanje, je zelo pomembno, da pri njegovem ugotavljanju uporabljamo najboljše razpoložljive tehnologije. Primerno je zagotoviti celovit pristop k preprečevanju in nadzoru emisij v zrak, ravnanju z odpadki, energetski učinkovitosti in preprečevanju nesreč. Multiplikativne koristi obratovalnega monitoringa zraka se lahko doseže le, če so tako pridobljeni podatki zanesljivi in primerljivi ter pridobljeni s primernim kakovostnim programom. Monitoring je vključen v zahteve celovitega preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja, in sicer zaradi ugotavljanja skladnosti ter periodičnega okoljskega poročanja pristojnim organom. Zato je za vse večje vire onesnaževanja zakonsko predpisan trajni obratovalni monitoring. Trajne meritve se izvajajo s sistemom trajnega obratovalnega monitoringa CEMS, ki se sestoji iz sistema za avtomatsko merjenje AMS in sistema za avtomatsko vrednotenje DAHS.

Z dolgoletnimi bogatimi izkušnjami vam podjetje RACI zagotavlja visoko kakovost, to je zanesljivost, primerljivost in sledljivost meritev, kompetentne in skladne rešitve, sodobne in preizkušene avtomatske merilne sisteme (AMS, P-AMS), zagotavljanje kakovosti in kalibracije AMS, visoka zanesljivost in razpoložljivost z nizkimi stroški lastništva AMS, ter celovito in kompetentno storitev po sistemu na ključ.

Naš cilj je blagovna znamka, ki zagotavlja kompetentnost rešitev, visoko zanesljivost dobavljenih sistemov, razpoložljivost postrojenj ter kakovost in sledljivost meritev.

V okviru podjetja RACI delujeta:

  • Merilni laboratorij RACI, ki je pri Slovenski akreditaciji akreditiran po SIST EN ISO/IEC 17025:2005 kot preskusni laboratorij,
  • Kontrolni organ RACI, ki je pri Slovenski akreditaciji akreditiran po SIST EN ISO/IEC 17020:2012 kot kontrolni organ tipa C.

 

RACI ima pooblastila Ministrstva za okolje in prostor za izvajanje emisijskega obratovalnega monitoringa in kontrole AMS (QAL2 in AST po SIST EN 14181).

Sodelujemo s številnimi partnerji SRIP ‒ Krožno gospodarstvo ter jim nudimo podporo in infrastrukturo pri njihovih projektih na tem področju.

Kontaktni podatki

RACI racionalizacija procesov zgorevanja d. o. o.
Tehnološki park 24 , SI-1000 Ljubljana

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE