Predstavitev člana

RACI racionalizacija procesov zgorevanja d. o. o.

V podjetju RACI želimo ostati vodilno slovensko podjetje na področju obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak (sistemov za trajne meritve emisij CEMS) oziroma avtomatskih merilnih sistemov AMS za meritve plinov kot tudi pri zagotavljanju kakovosti proizvodnje, kakovosti produktov ter pri zaščiti naprav in ljudi. Delujemo na področju energetsko-ekološkega inženiringa in imamo dolgoletne izkušnje na področju meritev emisije in plinov v procesih. Našim uporabnikom nudimo sodobne, preizkušene in robustne analizne sisteme za trajne in občasne meritve, ki zagotavljajo kompetentno rešitev, nizke stroške lastništva, visoko zanesljivost in razpoložljivost ter kakovost, to je zanesljivost, primerljivost in sledljivost meritev. V okviru svojih storitev nudimo svetovanje, dobavo, montažo, spuščanje v pogon, kalibracijo in vzdrževanje sistemov (procesne) plinske analitike.

V okviru podjetja delujeta tudi:
Merilni laboratorij RACI, ki je pri Slovenski akreditaciji akreditiran po SIST EN ISO/IEC 17025:2017 kot preskusni laboratorij
Kontrolni organ RACI, ki je pri Slovenski akreditaciji akreditiran po SIST EN ISO/IEC 17020:2012 kot kontrolni organ tipa C

Akreditaciji redno vzdržujemo in po potrebi tudi širimo svojo akreditirano dejavnost.

RACI ima pooblastili Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, za izvajanje emisijskega obratovalnega monitoringa in kontrole AMS (QAL2 in AST po SIST EN 14181).

Naš cilj je zagotoviti kompetentnost in skladnost rešitev, visoko zanesljivost dobavljenih sistemov, razpoložljivost postrojenj ter kakovost in sledljivost meritev.

Kontaktni podatki

RACI racionalizacija procesov zgorevanja d. o. o.
Tehnološki park 24 , SI-1000 Ljubljana

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Nadzor nad izpusti v proizvodnji s sodobno tehnologijo FTIR

Sodobna tehnologija FTIR omogoča nadzor nad izpusti v proizvodnji ob zniževanju porabe virov ter prehajanju na obnovljive energijske/surovinske vire in zmanjševanju neizkoriščenih odpadkov.

Več o projektu.