Predstavitev člana

Talum d.d.

Talum kot sodobno proizvodno podjetje sodi v svetovnem merilu v ozek krog najučinkovitejših proizvajalcev elektroliznega aluminija. Že leta 2001 se je Talum prelevil v proizvajalca, ki kombinira primarni in sekundarni aluminij za izdelavo svojih proizvodov. Bili smo eden prvih primarnih proizvajalcev, ki se je lotil novega poslovnega modela, ki upošteva trajnostni razvoj in uvaja krožno gospodarstvo. Zadnja leta smo povečevali delež sekundarnega oz. krožnega aluminija, z najnovejšimi projekti, ki so v teku, pa pričakujemo še dodatno rast.

 

Kontaktni podatki

Talum d.d.
Tovarniška cesta 10, SI-2325 Kidričevo

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Eco green Alu can

Talum od svojih kupcev odkupi procesni odpad in ga uporabi kot vhodno surovino v proizvodnji ponudnikov rondelic za istega kupca. S tem se zniža ogljični odtis tlačne doze, ki je proizvedena na ta način, poveča se energetska učinkovitost proizvodnje rondelic v Talumu.

Preberite več o projektu