Predstavitev člana

Talum d.d.

Talum smo visokotehnološko proizvodno podjetje, ki izdeluje najbolj kakovostne izdelke iz aluminija. V zadnjem desetletju smo v Talumu intenzivirali preoblikovanje svoje proizvodnje v smeri ogljično nevtralnih izdelkov in reciklaži različnih vrst odpadnega aluminija, iz katerega s pretaljevanjem proizvedemo nove izdelke. V Talumu smo se zavezali, da bo naša proizvodnja do leta 2030 ogljično nevtralna. Z uvajanjem naprednih tehnologij in prenovo poslovnih procesov se postopoma preoblikujemo v pametno tovarno z visoko stopnja avtomatizacije, robotizacije in digitalizacije. Razvoj tovarne temelji na zagotavljanju varnega in spodbudnega delovnega okolje za osebni in poslovni razvoj sodelavcev.

 

 

 

Kontaktni podatki

Talum d.d.
Tovarniška cesta 10, SI-2325 Kidričevo

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Eco green Alu can

Talum od svojih kupcev odkupi procesni odpad in ga uporabi kot vhodno surovino v proizvodnji ponudnikov rondelic za istega kupca. S tem se zniža ogljični odtis tlačne doze, ki je proizvedena na ta način, poveča se energetska učinkovitost proizvodnje rondelic v Talumu.

Preberite več o projektu