Predstavitev člana

Termit, d. d.

Termit je rudarsko podjetje za proizvodnjo in predelavo kremenovih peskov ter izdelavo pomožnih livarskih sredstev. Nudimo rešitve za livarstvo in gradbeništvo, za urejanje športnih igrišč in travnatih površin v državah srednje in jugovzhodne Evrope.

Na leto pridobimo in predelamo več kot 200.000 ton peska. Za uspešno sanacijo in rekultivacijo odkopnih površin potrebujemo ustrezen in kakovosten material, s katerim nadomestimo izkopano rudnino. Sanacijo izvajamo z gradbenimi kompoziti, ki jih proizvajamo iz inertnih in nenevarnih odpadkov. V gradbene kompozite letno predelamo več kot 70.000 ton odpadkov. V zadnjih letih razvijamo način predelave odpadkov v geopolimere.

Kontaktni podatki

Termit, d. d.
Drtija 51, SI-1230 Domžale

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Proces penjenja v alkalno aktivirani matrici in optimizacija lastnosti tako dobljenih pen

Termit skupaj z Zavodom za gradbeništvo Slovenije (ZAG) raziskuje uporabnost različnih inertnih in nenevarnih odpadkov, ki z alkalno aktivacijo dajo materiale visokih tlačnih trdnosti oziroma geopolimere. Z dodajanjem penilcev se tlačne trdnosti sicer zmanjšajo, a imajo sintetizirane pene višjo dodano vrednost zaradi izolacijskih in negorljivih lastnosti.

Preberite več o projektu