Predstavitev člana

Termit, d. d.

Termit je rudarsko podjetje za proizvodnjo in predelavo kremenovih peskov ter izdelavo pomožnih livarskih sredstev. S svojim proizvodnim programom nudimo rešitve ne le za potrebe livarstva, temveč tudi za potrebe gradbeništva, urejanja športnih igrišč in travnatih površin v državah srednje in jugovzhodne Evrope.

Na leto pridobimo in predelamo več kot 200.000 ton peska. Za uspešno sanacijo in rekultivacijo odkopnih površin potrebujemo ustrezen in kvaliteten material, s katerim nadomestimo izkopano rudnino. Sanacijo izvajamo z gradbenimi kompoziti, ki jih proizvajamo iz inertnih in nenevarnih odpadkov. V gradbene kompozite letno predelamo več kot 70.000 ton odpadkov. V zadnjih letih razvijamo način predelave odpadkov v geopolimere.

 

 

Kontaktni podatki

Termit, d. d.
Drtija 51, SI-1230 Domžale

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Proces penjenja v alkalno aktivirani matrici in optimizacija lastnosti tako dobljenih pen

Termit skupaj z Zavodom za gradbeništvo Slovenije (ZAG) raziskuje uporabnost različnih inertnih in nenevarnih odpadkov, ki z alkalno aktivacijo dajo materiale visokih tlačnih trdnosti oziroma geopolimere. Z dodajanjem penilcev se tlačne trdnosti sicer zmanjšajo, a imajo sintetizirane pene višjo dodano vrednost zaradi izolacijskih in negorljivih lastnosti.

Preberite več o projektu

Wool2Loop: Razvoj napredne tehnologije za ponovno uporabo odpadne mineralne volne

Cilj projekta je rešiti problem 2,5 mio ton letno odložene odpadne mineralne volne po principu krožnega gospodarstva in s pomočjo alkalne aktivacije iz odpadne mineralne volne ustvariti nove materiale za uporabo v gradbeništvu (3D tisk, suhi betoni, akustični paneli, fasadne plošče, tlakovci, plošče iz armiranega betona, votle plošče).

Preberite več o projektu