Predstavitev člana

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

ZRS BISTRA Ptuj je v svojih dosedanjih prizadevanjih in na podlagi rezultatov dela, postala nacionalno in mednarodno prepoznavna in priznana inštitucija za ustvarjanje povezav med znanstveno raziskovalno in izobraževalno sfero (fakultete, inštituti, druge RR institucije…..) ter gospodarskimi subjekti, na eni strani. Na drugi strani pa se je v lokalnem in širšem okolju uveljavila kot institucija za povezavo med in z občinami in lokalno samoupravo ter državnimi službami, z namenom pomoči pri pospeševanju in vodenju lokalnega in regionalnega razvoja območja, kot RRA, v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Kontaktni podatki

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
Slovenski trg 6, SI-2250 Ptuj

FOKUSNO PODROČJE

V projektu SPL-CYCLE razvijamo in implementiramo inovativno tehnologijo recikliranja izrabljenih katodnih ostankov iz
proizvodnje primarnega aluminija. Pridobljeni reciklirani materiali se bodo lahko uporabljali v različnih sektorjih, kot
je gradbeništvo, proizvodnja aluminija, v metalurgiji, cementni industriji in pri proizvodnji mineralne volne.