Predstavitev člana

Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.

Dravske elektrarne Maribor d. o. o. so vodilno podjetje na področju učinkovite izrabe obnovljivih energetskih virov v Sloveniji, ki s svojo razvojno naravnanostjo zagotavlja kakovostno energijo na okolju prijazen način, s ciljem ekonomske uspešnosti in skladnega trajnostnega razvoja okolja in tržišča, na katerem deluje.

Učinkovitost, zanesljivost, prilagodljivost, celovitost in okoljska odgovornost so temeljne vrednote družbe Dravske elektrarne Maribor.

Z osmimi velikimi hidroelektrarnami na reki Dravi (HE Dravograd, HE Vuzenica, HE Vuhred, HE Ožbalt, HE Fala, HE Mariborski otok, HE Zlatoličje in HE Formin), s petimi malimi hidroelektrarnami (MHE Melje, MHE Markovci, MHE Ruše, MHE Rogoznica in MHE Ceršak) ter štirimi sončnimi elektrarnami (SE Zlatoličje, SE Formin, SE Dravograd in SE OCV 3) proizvede skoraj četrtino vse slovenske električne energije. Povprečna letna proizvodnja družbe, ki znaša 2.800 GWh, predstavlja 80 odstotkov slovenske električne energije, ki ustreza kriterijem obnovljivih virov in standardom mednarodno priznanega certifikata RECS (Renewable Energy Certificates System).

Kontaktni podatki

Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.
Obrežna ulica 170, SI-2000 Maribor

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Skladiščenje električne energije

  • Črpalne hidroelektrarne na porečju reke Drave
  • Li-Ion hranilniki za podporo izvajanja sistemskih storitev

Preberite več o projektu

 

Obnovljivi viri energije – novi projekti

  • Male hidroelektrarne na pritokih Drave in širše
  • Izkoriščanje vetrnega potenciala v Sloveniji
  • Izraba geotermalne energije
  • Izraba virov odvečne toplote
  • Postavitev novih sončnih elektrarn

Preberite več o projektu

Predelava in izraba sedimentov

Družba išče nove rešitve uporabe sedimentov kot naravnega in obnovljivega vira za proizvodnjo izdelkov z dodano vrednostjo in tako omogočiti prekvalifikacijo usedlin iz odpadka v obnovljivi vir proizvodnje npr. gradbenih materialov.