Predstavitev člana

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Poslanstvo fakultete je v negovanju ustvarjalnosti in odličnosti pri izvajanju izobraževalne, raziskovalne, strokovne in mednarodne dejavnosti na osnovi etičnih načel in akademske svobode. Fakulteta skladno s poslanstvom Univerze v Mariboru »skrbi za človeka in trajnostni razvoj, bogati zakladnico znanja, dviguje raven zavedanja, krepi humanistične vrednote, kulturo dialoga, kakovost bivanja in globalno pravičnost.« Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru se je razvila v mednarodno prepoznavno središče inovativnih znanj za izzive 21. stoletja s področij kemije, kemijske in biokemijske tehnike ter sorodnih ved. Privlači motivirane študente, kakovostne univerzitetne učitelje in raziskovalce. Prav tako postaja vse zanimivejša za domače in mednarodne znanstvene mreže ter kemično in procesne industrije.

Vizija
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru se razvija v mednarodno prepoznavno središče inovativnih znanj za izzive 21. stoletja s področij kemije, kemijske in biokemijske tehnike ter sorodnih ved. Postaja vse privlačnejša za motivirane študente, kvalitetne univerzitetne učitelje in raziskovalce, prav tako pa vse zanimivejša za domače in mednarodne znanstvene mreže ter kemično in procesno industrijo.

Poslanstvo
Poslanstvo fakultete je v negovanju ustvarjalnosti in odličnosti pri izvajanju izobraževalne, raziskovalne, strokovne in mednarodne dejavnosti na osnovi etičnih načel in akademske svobode. Fakulteta skladno s poslanstvom Univerze v Mariboru»skrbi za človeka in trajnostni razvoj, bogati zakladnico znanja, dviguje raven zavedanja, krepi humanistične vrednote, kulturo dialoga, kakovost bivanja in globalno pravičnost.«

Dejavnosti
Na fakulteti izvajamo kvalitetne in mednarodno veljavne študijske programe. Pri tem dajemo največji poudarek usposobljenosti in zaposljivosti diplomantov na vseh študijskih stopnjah. Izobraževanje na fakulteti izhaja iz raziskovanja, zato rezultate svojih raziskav o novih spoznanjih in odkritjih nenehno prenašamo v študijski proces. Študenti nadodiplomskem in podiplomskem študiju, uspešno raziskujejo in tako sodelujejo pri ustvarjanju novega znanja. Z raziskavami stremimo in prispevamo k dvigovanju kvalitete življenja, splošni blaginji in trajnostnemu reševanju okoljskih in drugih problemov. Sodelujemo v številnih domačih in mednarodnih temeljnih, aplikativnih in industrijskih projektih. Vključujemo se v različne oblike mednarodnega sodelovanja in postajamo mednarodno vse prepoznavnejši. Univerzitetni profesorji in raziskovalci iz tujine pomembno prispevajo v dvigu kvalitete izobraževalne in raziskovalne dejavnosti pri nas. Tudi študenti sodelujejo v izmenjavah na vrsti evropskih univerz. Imajo vzpostavljen tutorski sistem. V sklopu svojega društva Kemik delujejo v različnih oblikah obštudijskih dejavnosti.

Kontaktni podatki

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Smetanova ulica 17, SI-2000 Maribor

FOKUSNO PODROČJE

Frakcioniranje in oplemenitenje sirotkinih proteinov ter izraba preostanka za oblikovanje novih funkcionalnih živil in prehranskih dopolnil

V projektu bodo obravnavani postopki izolacije posameznih sirotkinih proteinov ter dva načina obravnavanja preostanka sirotke z odstranjenimi funkcionalnimi proteini: gojenje probiotikov z metaboliti in separacije preostankov sirotkinih sestavin. Poleg teh postopkov bomo v sklopu ločenih proteinskih izolatov raziskali možnosti povečevanja njihove biološke aktivnosti, obstojnosti in sproščanja s tehnikami hidrolize in mikrokapsuliranja.

Preberite več o projektu

BamBi – Razvoj biobutiliranih amino smol

V projektu Bambi je predlagana zasnova postopka za ločevanje in pridobivanje n-butanola iz petkomponentne zmesi, ki jo sestavljajo n-butanol, izobutanol, formaldehid, voda in metanol. Mešanica je pogost odpadni tok pri proizvodnji butiliranih aminosmol, zato je pridobivanje n-butanola ključnega pomena za učinkovitost postopka.

Rezultati so pokazali, da je mogoče obnoviti do 94 % n-butanola, prisotnega v odpadnem toku. Pod preučevanimi pogoji je mogoče pridobiti 99,76 % čistega n-butanola, medtem ko so formaldehid, voda in metanol prisotni le v sledovih. Energetska intenzivnost postopka je ocenjena na 2,42 MJ/kg prečiščenega n-butanola.

Ekonomska analiza postopka je pokazala, da je postopek ekonomsko upravičen v širokem razponu proizvodnih zmogljivosti, kar dokazujeta visoka neto sedanja vrednost in visoka donosnost naložbe.

V projektu so sodelovali: Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje, in FKKT UM: doc. dr. Miloš Bogataj, prof. dr. Zdravko Kravanja, doc. ddr. Andreja Nemet

Objavljeno v znanstveni reviji Processes : https://www.mdpi.com/2227-9717/10/2/364

Postopek obdelave odpadnih procesnih raztopin kromatografskih postopkov in tlačno vodenih filtracijskih postopkov – LAKTIKA + LIFE for Acid Whey

Invencija predstavlja optimizacijo obravnave odpadnih procesnih raztopin (OPR), ki nastajajo v kromatografskih in filtracijskih postopkih in jih označuje visoka vsebnost mineralnih soli in fosfatov, uvaja ponovno uporabo ustrezno obdelane OPR kot gonilne raztopine predvsem v postopkih zgoščevanja tekočih produktov z osmozo ter omogoča postopek izrabe snovnega potenciala OPR z ekstrakcijo tržno in okoljsko zanimivih snovi kot so fosfati. Z uporabo invencije zmanjšamo količino nastale OPR in s tem potencialne nevarnosti za okolje, zmanjšamo porabo električne energije, ki jo zahtevajo tlačno vodene filtracije kot tudi porabo soli in vode za pripravo gonilnih raztopin. S precipitacijo fosfatov iz OPR preprečimo izpust fosfatov v okolje, s čimer preprečujemo evtrofikacijo vodnih teles.

 Več o projektu.