Predstavitev člana

ICP ‒ Inštitut za celulozo in papir

Inštitut za celulozo in papir (ICP) je vodilno razvojno središče za celulozne in druge naravne vlakninske materiale. S svojim znanjem, izkušnjami in tehnologijami prispevamo k raziskovanju uporabe naravnih in trajno obnovljivih virov. Z razvojem, svetovanjem, INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR celovitim testiranjem in industrijskim simuliranjem partnerjem pomagamo pri optimizaciji tehnoloških procesov, razvoju novih izdelkov, izboljševanju materialov, uvajanju inovativnih bioosnovanih materialov ter jim omogočamo konkurenčnost in trajnostno naravnanost.

Kontaktni podatki

ICP ‒ Inštitut za celulozo in papir
Bogišićeva 8, SI-1000 Ljubljana

VELIKOST PODJETJA

 

FOKUSNO PODROČJE

CEL.KROG – Zavrženi potenciali biomase

Izkoriščanje potenciala različne biomase (lesna biomasa, zeleni odrez, enoletne rastline, tujerodne invazivne rastline, odpadna biomasa v kmetijstvu in industriji) za razvoj naprednih materialov in bio osnovanih produktov.

Preberite več o projektu

APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies)

Projekt naslavlja problematiko ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami in raziskuje možnosti njihove koristne uporabe z aktivnim vključevanjem prebivalcev Mestne občine Ljubljana.

Preberite več o projektu

InnoRenew CoE

Projekt razvoja centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja.

Preberite več o projektu