Predstavitev člana

ICP ‒ Inštitut za celulozo in papir

ICP, vodilno razvojno središče za vlakninske materiale, s svojim znanjem, izkušnjami in naprednimi tehnologijami prispeva k pridobivanju, raziskovanju in uporabi naravnih ter trajno obnovljivih virov. Z razvojnim inženiringom, svetovanjem, celovitim testiranjem in industrijskim simuliranjem svojim strankam iz različnih panog pomaga pri optimizaciji tehnoloških procesov, razvoju novih izdelkov, izboljševanju materialov in uvajanju inovativnih biomaterialov, s čimer se zagotavlja tržna konkurenčnost in spodbuja trajnostna naravnanost.

Kontaktni podatki

ICP ‒ Inštitut za celulozo in papir
Bogišićeva 8, SI-1000 Ljubljana

FOKUSNO PODROČJE

CEL.KROG – Zavrženi potenciali biomase

Izkoriščanje potenciala različne biomase (lesna biomasa, zeleni odrez, enoletne rastline, tujerodne invazivne rastline, odpadna biomasa v kmetijstvu in industriji) za razvoj naprednih materialov in bio osnovanih produktov.

Preberite več o projektu

APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies)

Projekt naslavlja problematiko ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami in raziskuje možnosti njihove koristne uporabe z aktivnim vključevanjem prebivalcev Mestne občine Ljubljana.

Preberite več o projektu

InnoRenew CoE

Projekt razvoja centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja.

Preberite več o projektu