Predstavitev člana

Kmetijski inštitut Slovenije

Kmetijski inštitut Slovenije je vodilna raziskovalna institucija na področju kmetijstva v Sloveniji in se se celovito ukvarja s problematiko sodobnega kmetijstva ter širi svoje delovanje na področje varstva okolja in ekologije. Od 252 delavcev je 86 raziskovalcev in 8 mladih raziskovalcev. Izvajamo temeljne, uporabne in razvojne raziskave ter strokovne naloge, objavljamo rezultate znanstveno-raziskovalnega, strokovnega in kontrolnega dela, opravljamo naloge na podlagi pooblastil in akreditacij, preverjamo kakovost kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki se uporabljajo v kmetijstvu

 

 

Kontaktni podatki

Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)
Hacquetova ulica 17, SI-1000 Ljubljana

VELIKOST

FOKUSNO PODROČJE

Slovenski center odličnosti za kmetijske znanosti

Pobuda Kmetijskega inštituta Slovenije, danske Univerze Aarhus ter francoskega Nacionalnega inštituta za raziskave v agronomiji je ustanovitev slovenskega centra odličnosti za kmetijske znanosti. Prva projektna faza, ki je bila financirana znotraj Okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije, Obzorje 2020/Horizon 2020, je trajala leto dni. V tem času je bil pripravljen poslovni model s sedemletno strategijo delovanja centra odličnosti. Med načrtovane aktivnosti sodi izgradnja nove infrastrukture v Jabljah pri Mengšu.

Preberite več o projektu

Čiščenje odpadnega jedilnega olja za energetske namene

Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko razvija in izdeluje sisteme za čiščenje odpadnega jedilnega olja in rastlinskega olja za uporabo na dizelskih električnih agregatih in v kogeneraciji za proizvodnjo zelene električne energije. Zbrano odpadno jedilno olje v zbirnih centrih za ravnanje z odpadki se dodatno procesira v čistilni enoti.

Več o projektu.