Predstavitev člana

Kmetijski inštitut Slovenije

Kmetijski inštitut Slovenije je javni raziskovalni zavod, ki je v letu 2018 obeležil 120-letnico ustanovitve. Zaposluje 187 delavcev, od tega 89 raziskovalcev. Kmetijski inštitut Slovenije je vodilna raziskovalna institucija na področju kmetijstva v Sloveniji. Celovito se ukvarja s problematiko sodobnega kmetijstva. Izvaja temeljne, uporabne in razvojne raziskave ter strokovne naloge v kmetijstvu, objavlja rezultate znanstveno-raziskovalnega, strokovnega in kontrolnega dela, opravlja naloge na podlagi pooblastil in akreditacij, preverja kakovost kmetijskih pridelkov in izdelkov. Usposablja pridelovalce, izobražuje mlade in svetuje različnim uporabnikom.

 

Kontaktni podatki

Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)
Hacquetova ulica 17, SI-1000 Ljubljana

FOKUSNO PODROČJE

Slovenski center odličnosti za kmetijske znanosti

Pobuda Kmetijskega inštituta Slovenije, danske Univerze Aarhus ter francoskega Nacionalnega inštituta za raziskave v agronomiji je ustanovitev slovenskega centra odličnosti za kmetijske znanosti. Prva projektna faza, ki je bila financirana znotraj Okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije, Obzorje 2020/Horizon 2020, je trajala leto dni. V tem času je bil pripravljen poslovni model s sedemletno strategijo delovanja centra odličnosti. Med načrtovane aktivnosti sodi izgradnja nove infrastrukture v Jabljah pri Mengšu.

Preberite več o projektu