Predstavitev člana

Melamin, kemična tovarna, d. d., Kočevje

Melamin je bil ustanovljen leta 1954. Danes je organiziran kot delniška družba, razdeljena na tri poslovne enote, Kemijska industrija, Lesna industrija in Obutvena industrija. Pretežni del proizvodnje poteka za papirno, lesno, gradbeno, gumarsko in industrijo premazov. Raziskovalno delo v veliki meri usmerjamo v razvoj okolju in zdravju prijaznih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in energetsko učinkovite tehnologije. V letu 2014 smo uspešno zagnali kotlovnico na lesno biomaso moči 10 MW (prehod iz srednje težkega kurilnega olja na obnovljiv vir energije), predvsem za proizvodnjo pare.

Kontaktni podatki

Melamin, kemična tovarna, d. d., Kočevje
Tomšičeva ulica 9, SI-1330 Kočevje

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Razvoj melaminskega biopolimera za industrijo premazov

Razvoj visokotehnološkega proizvoda iz naravnih, obnovljivih surovinskih virov (lesne biomase). Melaminski biopolimer se uporablja na področju premazništva in je ekvivalent obstoječemu polimeru fosilnega izvora.

Preberite več o projektu

Razvoj bio butilirane aminosmole kot razvojna paradigma v Melaminu

Raziskovalna skupina Melamina je v sodelovanju s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru (FKKT UM) uspešno zaključila projekt Razvoj bio butilirane aminosmole (BAmBi), ki je bil osredotočen na razvoj visokotehnološkega proizvoda iz naravnih, obnovljivih surovinskih virov.

Več o projektu.