Predstavitev člana

Salonit Anhovo, d. d.

Salonit Anhovo je vodilni proizvajalec gradbenih materialov in edina cementarna v Sloveniji, ki danes sodi med najsodobnejše evropske cementarne – tako po okoljskih kriterijih kot po energetski učinkovitosti. Skupina Salonit je največji zaposlovalec v občini Kanal ob Soči in jo poleg matične družbe sestavlja pet odvisnih družb. Razvojne načrte in naložbe usmerjamo v tehnologijo, s katero si prizadevamo za znižanje CO₂, drugih emisij in krožno gospodarstvo.

Kontaktni podatki

Salonit Anhovo, d. d.
Anhovo 1, SI- 5210 Deskle

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Zmanjševanje emisij CO2 v proizvodnji cementa z uvajanjem energetsko bogatih odpadkov kot goriva

Z lastnim razvojem in investicijami v tehnologijo za uporabo energetsko bogatih odpadkov smo v Salonitu Anhovo zagotovili energetsko učinkovitost in obvladovanje emisij v celotnem proizvodnem procesu.

Preberite več o projektu

Razvojni načrti na poti do ogljične nevtralnosti

Salonit Anhovo z razvojnimi načrti v naslednjih nekaj letih načrtuje sklop ukrepov, za katere bomo namenili okoli 40 milijonov evrov. Hkrati predvidevamo uvedbo inovativnih rešitev, ki bodo vodile do 15-% znižanja ogljičnega odtisa in hkrati omogočile znižanje ključnih emisijskih parametrov. V končni fazi bo za razogljičenje proizvodnje cementa potreben zajem CO₂, tehnologije na tem področju so še v razvoju, trenutno pa sodelujemo v študijah izvedljivosti in se povezujemo na mednarodni ravni.

Več o projektu.