Predstavitev člana

Salonit Anhovo, d. d.

Salonit Anhovo je vodilni proizvajalec gradbenih materialov v Sloveniji s skoraj stoletno tradicijo proizvodnje cementnih in drugih hidravličnih veziv. Cementarna Salonit Anhovo je danes tehnološko, okoljsko in tržno primerljiva z najsodobnejšimi evropskimi cementarnami. To smo dosegli s strateško načrtovanim razvojnim ciklom, ki vključuje tudi uporabo energetsko bogatih odpadkov kot gorivo. Z investicijami v krožno gospodarstvo smo pomembno zmanjšali emisije in porabo naravnih virov.

Kontaktni podatki

Salonit Anhovo, d. d.
Anhovo 1, SI- 5210 Deskle

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Zmanjševanje emisij CO2 v proizvodnji cementa z uvajanjem energetsko bogatih odpadkov kot goriva

Z lastnim razvojem in investicijami v tehnologijo za uporabo energetsko bogatih odpadkov smo v Salonitu Anhovo zagotovili energetsko učinkovitost in obvladovanje emisij v celotnem proizvodnem procesu.

Preberite več o projektu