Predstavitev člana

SIJ Acroni, d. o. o.

Družba SIJ Acroni je del jeklarskega poslovnega področja Skupine SIJ – Slovenska industrija jekla. SIJ Acroni je proizvajalec ploščato valjanih izdelkov: nerjavna debela pločevina, debela pločevina iz visokotrdnostnih, obraboodpornih in orodnih jekel, neorientirana elektropločevina ter toplo in hladno valjani trakovi iz specialnih jekel. Leta 2022 smo konkretne zaveze Skupine SIJ zapisali v strategijo trajnostnega razvoja do leta 2030, ki je v sozvočju s poslovno strategijo. Zaveze za trajnostno delovanje in razvoj smo podprli še z načrtom razogljičenja.

Ključno vodilo dolgoročne vizije Skupine SIJ je delovanje po načelih trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva. Skupina SIJ deluje družbeno odgovorno in so podpisniki Listine trajnostnega razvoja Svetovnega jeklarskega združenja.

Avgusta 2018 je družba SIJ Acroni skladno z načeli trajnostnega razvoja prevzela predelovanje jeklarske žlindre.

Nepredelana jeklarska žlindra v preteklosti ni predstavljala uporabne vrednosti in je bila vrsto let le odlagana na lokaciji SIJ Acroni na Jesenicah. Sedaj je
jeklarska žlindra skladno z Uredbo REACH klasificirana kot stranski produkt. S predelavo žlindre kot končne produkte dobimo:
• jekleni granulat, ki se uporablja kot jekleni vložek pri proizvodnji jekla,
• mineralni produkt Ekominit S1, ki se uporablja za enostavne inženirske namene,
• Agregat iz EOP C žlindre, ki se ga uporablja v cestogradnji.

Za mineralni produkt Ekominit S1 smo pridobili tehnična soglasja (ZGPro-1, STS, 1+). Za Agregat iz EOP C žlindre smo pridobili certifikat o skladnosti proizvoda (CPR, SIST EN, 2+).

 

Kontaktni podatki

SIJ Acroni, d. o. o.
Cesta Boris Kidriča 44, SI-4270 Jesenice

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Trajnostni način predelave jeklarske žlindre

Preberite več o projektu

Jeklarstvo kot motor krožnega gospodarstva

Skupina SIJ deluje po načelih krožnega gospodarstva. Jeklo proizvajajo izključno iz jeklenega odpadka, zapirajo snovne krogotoke, povečujejo količino sortiranega lastnega odpadka, veliko večino industrijskih odpadkov ponovno uporabijo, reciklirajo ali kako drugače izkoristijo in so trdno na poti k ničelni stopnji odlaganja odpadkov.

Več o projektu.