Predstavitev člana

SIJ Acroni, d. o. o.

Družba SIJ Acroni spada v jeklarsko divizijo Skupine SIJ – Slovenske industrije jekla. SIJ Acroni je proizvajalec ploščato valjanih izdelkov iz jekla različnih vrst. Sodi med vodilne svetovne proizvajalce nerjavne debele pločevine ter debele pločevine iz visokotrdnostnih, obraboodpornih, orodnih in ostalih specialnih jekel. Poleg debele pločevine proizvodni program obsega še neorientirane elektro pločevine ter toplo in hladno valjane trakove iz specialnih jekel.

Ključno vodilo dolgoročne vizije Skupine SIJ je delovanje po načelih trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva. Skupina SIJ deluje družbeno odgovorno in so podpisniki Listine trajnostnega razvoja Svetovnega jeklarskega združenja.

Avgusta 2018 je družba SIJ Acroni skladno z načeli trajnostnega razvoja prevzela predelovanje jeklarske žlindre.

Nepredelana jeklarska žlindra v preteklosti ni predstavljala uporabne vrednosti in je bila vrsto let le odlagana na lokaciji SIJ Acroni na Jesenicah. Sedaj je
jeklarska žlindra skladno z Uredbo REACH klasificirana kot stranski produkt. S predelavo žlindre kot končne produkte dobimo:
• jekleni granulat, ki se uporablja kot jekleni vložek pri proizvodnji jekla,
• mineralni produkt Ekominit S1, ki se uporablja za enostavne inženirske namene,
• Agregat iz EOP C žlindre, ki se ga uporablja v cestogradnji.

Za mineralni produkt Ekominit S1 smo pridobili tehnična soglasja (ZGPro-1, STS, 1+). Za Agregat iz EOP C žlindre smo pridobili certifikat o skladnosti proizvoda (CPR, SIST EN, 2+).

 

Kontaktni podatki

SIJ Acroni, d. o. o.
Cesta Boris Kidriča 44, SI-4270 Jesenice

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Trajnostni način predelave jeklarske žlindre

Preberite več o projektu