Predstavitev člana

Surovina, d. o. o.

Celovit pristop k reševanju odpadkov

Glede na potrebe vašega podjetja pripravimo ustrezne celovite rešitve po meri ter vodimo celoten proces od prevzema odpadkov do vračanja sekundarnih surovin v proizvodnjo ali do njihove energetske izrabe. Vse faze tega procesa izvajajo ustrezno usposobljeni delavci in strokovnjaki, ki s pomočjo sodobne tehnologije in opreme zagotavljajo ekonomične in okolju prijazne postopke.

Kontaktni podatki

Surovina, d. o. o.
Ulica Vita Kraigherja 5, SI-2000 Maribor

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

S projektom prispevamo k recikliranju in ponovni rabi materialov (reciklaža polimernih materialov, odpadne embalaže). Z recikliranjem odpadne embalaže podaljšamo življenjske cikle njihove uporabe za nekajkrat. Cilji projekta so usmerjeni k vzpostavljanju krožne uporabe odpadkov oziroma da se čisti ponovno vračajo v uporabo (PET polimeri).

Preberite več o projektu