Predstavitev člana

Surovina, d. o. o.

Smo podjetje z več kot 70-letno tradicijo, dragocenimi izkušnjami, jasno začrtanimi cilji in drzno vizijo prihodnosti – ostati največja družba za storitve ravnanja z odpadki na območju Slovenije, ki partnerjem iz industrije, lokalnim skupnostim in gospodinjstvom ponuja rešitve za različne vrste odpadkov. Naša temeljna dejavnost je pridobivanje koristnih in dragocenih sekundarnih snovi iz (ostankov) odpadkov, pri čemer je naša osnovna strategija zavezanost k reciklaži in ponovni uporabi odpadkov.

Celovit pristop k reševanju odpadkov

Glede na potrebe vašega podjetja pripravimo ustrezne celovite rešitve po meri ter vodimo celoten proces od prevzema odpadkov do vračanja sekundarnih surovin v proizvodnjo ali do njihove energetske izrabe. Vse faze tega procesa izvajajo ustrezno usposobljeni delavci in strokovnjaki, ki s pomočjo sodobne tehnologije in opreme zagotavljajo ekonomične in okolju prijazne postopke.

Kontaktni podatki

Surovina, d. o. o.
Ulica Vita Kraigherja 5, SI-2000 Maribor

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

S projektom prispevamo k recikliranju in ponovni rabi materialov (reciklaža polimernih materialov, odpadne embalaže). Z recikliranjem odpadne embalaže podaljšamo življenjske cikle njihove uporabe za nekajkrat. Cilji projekta so usmerjeni k vzpostavljanju krožne uporabe odpadkov oziroma da se čisti ponovno vračajo v uporabo (PET polimeri).

Preberite več o projektu

CircThread: Za večjo trajnost gospodinjskih aparatov

Surovina sodeluje v kompleksnem, štiri leta trajajočem projektu CircThread, za katerega je v okviru programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 namenjeno približno 8 milijonov evrov. Za projektne partnerje iz kar 31 podjetij, organizacij oziroma institucij je glavno vodilo povečati trajnost in krožnost gospodinjskih aparatov v vseh njihovih fazah življenjskega cikla. Da bi to dosegli, morajo podaljšati njihovo življenjsko dobo, olajšati njihovo popravljivost ter spodbujati oziroma omogočati njihovo ponovno uporabo. V kolikor aparatov ni mogoče več popraviti, je treba poskrbeti, da se jih ustrezno reciklira.

Preberite več o projektu