Predstavitev člana

IOS, inštitut za okoljevarstvo in senzorje, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.

IOS je R&R podjetje, ki se ukvarja z inovativnimi rešitvami na področju okoljevarstva, senzorjev in nanomaterialov. Združujemo znanost s krožnim gospodarstvom, kar je privedlo do novih izdelkov:
– za čiščenje in recikliranje voda (MBR+Wate(R)ecycling),
– sekundarne surovine iz recikliranja plastičnih in tekstilnih odpadkov in
– nosljivih senzorskih sistemov za zdravje in okolje (SmartLiving®). Glavno vodilo podjetja je kreiranje novega znanja za dizajniranje inovativnih produktov.

IOS je raziskovalno razvojna organizacija, ki se ukvarja z inovativnimi rešitvami na področju okoljevarstva, senzorjev in nanomaterialov. Rešitve so okolju prijazne, trajnostne, zelene in v kontekstu krožnega gospodarstva. Želja in vizija o združevanju znanosti in gospodarstva je privedla do novih inovativnih izdelkov na področju čiščenja in recikliranja voda, (MBR+Wate(R)ecycling tehnologija), na področju kemijskega recikliranja plastičnih in tekstilnih odpadkov za pridobivanje sekundarnih surovin, na področju zdravega življenja na osnovi nosljivih senzorskih sistemov, ki so povezani z mobilnimi telefoni in zagotavljajo kontinuirane informacije o okolju in nas samih (SmartLiving®). IOS ima izkušnje na področju vodenja in sodelovanja v raziskovalno-razvojnih projektih, tako v sklopu nacionalnih, kot tudi mednarodnih konzorcijev. Glavno vodilo podjetja, ki ostaja nespremenjeno od leta 2006 je: »Kreiranje novega znanja za dizajniranje inovativnih produktov.

Kontaktni podatki

IOS, inštitut za okoljevarstvo in senzorje, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
Beloruska ulica 7, SI-2000 Maribor

VELIKOST ČLANA

FOKUSNO PODROČJE

Projekt H2020 – RESYNTEX  

Nov koncept krožnega gospodarstva: tekstilni odpadki kot surovina za kemično in tekstilno industrijo.

Preberite več o projektu

Projekt ERA-MIN2 – MetRecycle

Recikliranje težkih kovin z uporabo funkcionaliziranih magnetnih nanodelcev (FMND).

Preberite več o projektu

Wate(R)euse  

Mobilno modularni koncept Wate(R)euse temelji na osnovi membranskega biološkega reaktorja (MBR).

Preberite več o projektu

Projekt HMRecycle je usmerjen razvoj novega sistema recikliranja težkih kovin (HM) za čiščenje odpadne vode ali natančneje, nov membranski biološki reaktor (MBR) z inovativno kartušo, ki bo vsebovala funkcionalizirane (nano)materiale (FNM) kot adsorbent za težke kovine – ti. »HMRecycling MBR sistem«.

Preberite več o projektu

DEMO PILOTI II – Pilotno demonstracijski projekt: Razvoj inovativne tehnologije za kemijsko in biokemijsko razgradnjo odpadne embalaže (celulozna in plastična) do visoko kvalitetnih sekundarnih surovin

Preberite več o projektu

Resyntex – Poly krožnost – OpenLoop

Odpadni tekstil/plastika lahko postaneta koristen vir za nove, visokokakovostne sekundarne surovine nefosilnega izvora. V sklopu projekta Resyntex (EU H2020) so uvedli nov koncept krožnega gospodarstva z recikliranjem tekstilnih odpadkov (bombaž, volna, PET, PA ter njihove mešanice) v surovine za kemično in tekstilno industrijo in postavili demo pilotno linijo (dva HP/HT reaktorja ter bioreaktor za encimatsko razgradnjo, ekstrudor in pripadajoča periferna oprema). Naprava omogoča preseganje velikosti laboratorijskega okolja in optimizacijo procesov recikliranja tekstilnih odpadkov.

Več o projektu.