Predstavitev člana

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru je s 17 fakultetami, Univerzitetno knjižnico Maribor in Študentskimi domovi druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji z dolgo tradicijo. Razvili smo se v uspešno znanstveno ustanovo, katere primarna naloga je širjenje in plemenitenje znanja. Hitro razvijamo nova področja delovanja, preizkušamo nove metode študija in iščemo nove načine povezovanja s svojim okoljem.

Visoko cenimo interdisciplinarnost, saj naše fakultete pokrivajo naravoslovno-matematične, tehniške, medicinske, biotehniške, družboslovne in humanistične ter druge vede. Z ustvarjanjem delovnega okolja, ki vzpodbuja akademsko svobodo želimo spodbuditi doseganje vrhunskih znanstvenih in umetniških dosežkov.

Posebno pozornost posvečamo vključevanju študentov v raziskovalno delo in v organe odločevanja ter povezovanju z gospodarstvom tako na področju prenosa znanja in tehnologije v prakso kot na področju povezovanja in mreženja študentov ter diplomantov z delodajalci.

Kontaktni podatki

Univerza v Mariboru
Slomškov trg 15, SI-2000 Maribor

FOKUSNO PODROČJE

Frakcioniranje in oplemenitenje sirotkinih proteinov ter izraba preostanka za oblikovanje novih funkcionalnih živil in prehranskih dopolnil

V projektu bodo obravnavani postopki izolacije posameznih sirotkinih proteinov ter dva načina obravnavanja preostanka sirotke z odstranjenimi funkcionalnimi proteini: gojenje probiotikov z metaboliti in separacije preostankov sirotkinih sestavin. Poleg teh postopkov bomo v sklopu ločenih proteinskih izolatov raziskali možnosti povečevanja njihove biološke aktivnosti, obstojnosti in sproščanja s tehnikami hidrolize in mikrokapsuliranja.

Preberite več o projektu

RESYNTEX

Nov koncept krožnega gospodarstva: tekstilni odpadki kot surovina za kemično in tekstilno industrijo

Preberite več o projektu

CEL.KROG – Zavrženi potenciali biomase

Izkoriščanje potenciala različne biomase (lesna biomasa, zeleni odrez, enoletne rastline, tujerodne invazivne rastline, odpadna biomasa v kmetijstvu in industriji) za razvoj naprednih materialov in bio osnovanih produktov.

Preberite več o projektu