Predstavitev člana

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru (UM) je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji, s 17 fakultetami, s približno 1700 zaposlenimi in 13.500 študenti. Raziskovalci UM so dejavni in uveljavljeni v številnih mednarodnih konzorcijih. Strategija razvoja UM 2013–2020 usmerja UM v vodilno vlogo na izbranih področjih trajnostne in družbeno odgovorne univerze v okviru podonavske regije, na območju srednje Evrope in zahodnega Balkana. Hkrati pa si UM prizadeva za odličnost, celovitost, interdisciplinarnost, sožitje med izobraževanjem in znanstvenim raziskovanjem ter internacionalizacijo v sodelovanju z gospodarstvom.

V aktivnosti SRIP – Krožno gospodarstvo so v okviru UM vpete tri fakultete:

  • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (tudi soustanoviteljica SRIP – Krožno gospodarstvo)
  • Fakulteta za strojništvo
  • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Kontaktni podatki

Univerza v Mariboru
Slomškov trg 15, SI-2000 Maribor

FOKUSNO PODROČJE

Frakcioniranje in oplemenitenje sirotkinih proteinov ter izraba preostanka za oblikovanje novih funkcionalnih živil in prehranskih dopolnil

V projektu bodo obravnavani postopki izolacije posameznih sirotkinih proteinov ter dva načina obravnavanja preostanka sirotke z odstranjenimi funkcionalnimi proteini: gojenje probiotikov z metaboliti in separacije preostankov sirotkinih sestavin. Poleg teh postopkov bomo v sklopu ločenih proteinskih izolatov raziskali možnosti povečevanja njihove biološke aktivnosti, obstojnosti in sproščanja s tehnikami hidrolize in mikrokapsuliranja.

Preberite več o projektu

RESYNTEX

Nov koncept krožnega gospodarstva: tekstilni odpadki kot surovina za kemično in tekstilno industrijo

Preberite več o projektu

CEL.KROG – Zavrženi potenciali biomase

Izkoriščanje potenciala različne biomase (lesna biomasa, zeleni odrez, enoletne rastline, tujerodne invazivne rastline, odpadna biomasa v kmetijstvu in industriji) za razvoj naprednih materialov in bio osnovanih produktov.

Preberite več o projektu