Archive for: Sekundarne surovine

You are here: Home / Portfolio Archives
Prikazujem 1 - 20 od 38
BASS d.o.o.
Razvili smo informacijski sistem Ekolog, ki ureja področje ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami ter opravlja najrazličnejše storitve v povezavi z njimi ter jih obračunava. Omogoča sledenje odpadkov v vseh fazah/ravneh ravnanja.
EKO Ekoinženiring, d. o. o.
Naše glavne dejavnosti podjetja so: opravljanje emisijskega monitoringa odpadnih vod, izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, kalibracija trajnih merilnikov izde […]
Ekstera d.o.o.
NAŠE STORITVE: Kakor je v svetu zaznati prednost podjetij, ki v svoje dejavnosti vključujejo zmagovito kombinacijo ekonomije, energetike in ekologije, tako je naravnana tudi dejavnost podjetja Ekstera, ki želi skozi tehnološki razvoj ter z […]
Fakulteta za tehnologijo polimerov
Zasebni neprofitni zavod z ustanovitelji iz vrst gospodarstva in razvojnih institucij. Organizirani smo kot zasebni visokošolski zavod, ki so ga ustanovili Javni zavod Koroško višje in visokošolsko središče, GIZ Grozd Plasttehnika, RRA Kor […]
IOS, inštitut za okoljevarstvo in senzorje, pro...
IOS je raziskovalno razvojna organizacija, ki se ukvarja z inovativnimi rešitvami na področju okoljevarstva, senzorjev in nanomaterialov. Rešitve so okolju prijazne, trajnostne, zelene in v kontekstu krožnega gospodarstva. Želja in vizija […]
PRO LABOR d.o.o.
Vaš svetovalec za optimizacijo metalurških procesov in gospodarskega znanja. Podjetje PRO LABOR d.o.o. je bilo ustanovljeno z gospodarske potrebe trga samega. Prepoznali smo potrebo po posebni vrsti gospodarskega znanja v raznih industrij […]
Reusable Technologies, d.o.o.
Naša misija: rEthink. Glede na trenutno slabo okoljsko situacijo si prizadevamo za inovativne tehnologije ponovne uporabe obstoječih surovin za nove izdelke, ki bi uporabniku ponudile okolju prijazne rešitve ob hkratnem ohranjanju kakovost […]