Archive for: Krožni poslovni modeli

You are here: Home / Portfolio Archives
Prikazujem 1 - 17 od 17
Talum d.d.
Talum kot sodobno proizvodno podjetje sodi v svetovnem merilu v ozek krog najučinkovitejših proizvajalcev elektroliznega aluminija. Že leta 2001 se je Talum prelevil v proizvajalca, ki kombinira primarni in sekundarni aluminij za izdelavo svojih p...
Circular Change, Institut za krožno gospodarstvo
Circular Change je najboljša vstopna točka za vaše mednarodno krožno potovanje. Finalist WEF Circular Economy Leadership Award. Od 2016 povezujemo deležnike – državljane, podjetja, mesta, vladne institucije – več kot 30 projektov, več kot 200 pred...
DialogCo, komunikacijske rešitve, d. o. o.
Smo svetovalna agencija z dolgoletnimi izkušnjami izvajanja komunikacijskih projektov, usposobljena za implementacijo najboljših rešitev. Imamo bogate reference v živilskopredelovalni industriji, storitvenem sektorju, bančništvu in finančnih insti...
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti...
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma je ustanova, ki si skupaj s socialnimi partnerji prizadeva usklajevati ponudbo in povpraševanje na lokalnem/regionalnem trgu dela ter s tem prispeva k hitrejšemu odzivanju na dinamične spremem...
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (Slovenian Business and Research Association = SBRA) je nevladno javno-zasebno partnerstvo, ki že od leta 1999 uspešno zastopa interese slovenskih podjetij, raziskovalne skupnosti in lokalnih skupnos...
Termit, d. d.
Termit je rudarsko podjetje za proizvodnjo in predelavo kremenovih peskov ter izdelavo pomožnih livarskih sredstev. Nudimo rešitve za livarstvo in gradbeništvo, za urejanje športnih igrišč in travnatih površin v državah srednje in jugovzhodne Evro...
VAČO, d. o. o.
VAČO deluje kot inštitut, ki se že od leta 1991 finančno pokriva izključno z odpadki. Smo edino podjetje v Sloveniji in EU, kjer ročno razvrščamo komunalne odpadke, ki bi končali na deponiji. Dovolj znanja in izkušenj imamo tudi na področju inovac...
Wcycle Institute Maribor
Inštitut Wcycle je visokostrokovno projektno jedro za izvajanje raziskav in razvoja, uvedbo izbranih tehnologij in uporabo integriranega informacijskega in komunikacijskega orodja za informiranje in nadzor, vse s ciljem uporabe predelanih odpadkov...
Založba Forum Media, d. o. o.
Založba Forum Media s sedežem v Mariboru je bila ustanovljena leta 2004 in je članica mednarodnega podjetja FORUM Media Group, medijskega podjetja z vodilnimi založniškimi podjetji po Evropi, Aziji, Severni Ameriki in Avstraliji, ki že 30 let zapo...