Predstavitev člana

Kemijski inštitut

Kemijski inštitut je znanstveno odlična, uveljavljena in prebojna raziskovalna ustanova v evropskem prostoru. S svojimi vrhunskimi raziskavami bogatimo svetovno zakladnico znanja in sodelujemo pri reševanju najbolj perečih družbenih izzivov. Zdravje, trajnostna energija, podnebne spremembe, krožno gospodarstvo in varna hrana so najpomembnejši med njimi. S svojimi dosežki premikamo meje v znanosti. Znanje uspešno prenašamo v industrijsko okolje in tako podpiramo umeščenost znanosti v družbeni razvoj.

Osnovne in aplikativne raziskave so usmerjene na področja, ki so dolgoročno pomembna tako za Slovenijo kot v svetovnem merilu: raziskave materialov, raziskave na področju ved o življenju, biotehnologija, kemijsko inženirstvo, strukturna in teoretična kemija, analizna kemija in varstvo okolja, pri čemer je inštitut usklajen s potrebami domače in tuje farmacevtske, kemične, avtomobilske in nanobiotehnološke industrije. Delo inštituta je tudi v sozvočju s prednostnimi nalogami Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije, ki postavlja v ospredje krožno gospodarstvo. Raziskave so usmerjene v razvoj novih tehnologij in izdelkov, ki bodo pomagali zagotavljati trajnostni razvoj Slovenije in so hkrati tudi mednarodno aktualni.

Kontaktni podatki

Kemijski inštitut
Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana

VELIKOST

FOKUSNO PODROČJE

CEL.KROG

Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov

Preberite več o projektu

Mar3Bio

Biorafinerija in biotehnološko izkoriščanje morske biomase

Preberite več o projektu

RHODOLIVE

Biovalorizacija odpadnih voda iz stiskalnic za oljčno olje v mikrobne lipide in druge produkte prek fermentacije Rhodotorula Glutinis

Preberite več o projektu

FReSMe

Od odpadnih plinov jeklarske industrije do metanola: izkoriščanje zajetega CO2 kot surovine za predelovalno industrijo.

Preberite več o projektu

ADREM

Prilagodljivi reaktorji za z viri in energijo gospodarno valorizacijo metana: nove prilagodljive metodologije katalitičnih reaktorjev za krepitev procesov.

Preberite več o projektu

CARISMA COST Action

Katalitične rutine za aktivacijo majhnih molekul.

Preberite več o projektu

EUbis COST Action

Valorizacija živilskih odpadkov za trajnostne kemikalije, materiale in goriva.

Preberite več o projektu

FPS COST Action FP1306

Valorizacija stranskih produktov lignocelulozne biomase za trajnostno proizvodnjo kemikalij, materialov in goriv z uporabo tehnologij z majhnim vplivom na okolje.

Preberite več o projektu

Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije

Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije (DUBT), katerega vzpostavitev načrtujejo v Zasavju, bo vključeval razvoj celotnega segmenta tehnologij za zeleni prehod. Center DUBT bo predvsem pomemben most med razvojem naprednih brezogljičnih tehnologij in procesov ter industrijo. Omogočal bo pospešitev prenosa znanja iz raziskovalnih enot v industrijo ter komercialno uporabo.

Več o projektu.