Predstavitev člana

Kemijski inštitut

Osnovne in aplikativne raziskave so usmerjene na področja, ki so dolgoročno pomembna tako za Slovenijo kot v svetovnem merilu: raziskave materialov, raziskave na področju ved o življenju, biotehnologija, kemijsko inženirstvo, strukturna in teoretična kemija, analizna kemija in varstvo okolja, pri čemer je inštitut usklajen s potrebami domače in tuje farmacevtske, kemične, avtomobilske in nanobiotehnološke industrije. Delo inštituta je tudi v sozvočju s prednostnimi nalogami Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije, ki postavlja v ospredje krožno gospodarstvo. Raziskave so usmerjene v razvoj novih tehnologij in izdelkov, ki bodo pomagali zagotavljati trajnostni razvoj Slovenije in so hkrati tudi mednarodno aktualni.

Kontaktni podatki

Kemijski inštitut
Hajdrihova 19, SI-1000 Ljubljana

FOKUSNO PODROČJE

CEL.KROG

Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov

Preberite več o projektu

Mar3Bio

Biorafinerija in biotehnološko izkoriščanje morske biomase

Preberite več o projektu

RHODOLIVE

Biovalorizacija odpadnih voda iz stiskalnic za oljčno olje v mikrobne lipide in druge produkte prek fermentacije Rhodotorula Glutinis

Preberite več o projektu

FReSMe

Od odpadnih plinov jeklarske industrije do metanola: izkoriščanje zajetega CO2 kot surovine za predelovalno industrijo.

Preberite več o projektu

ADREM

Prilagodljivi reaktorji za z viri in energijo gospodarno valorizacijo metana: nove prilagodljive metodologije katalitičnih reaktorjev za krepitev procesov.

Preberite več o projektu

CARISMA COST Action

Katalitične rutine za aktivacijo majhnih molekul.

Preberite več o projektu

EUbis COST Action

Valorizacija živilskih odpadkov za trajnostne kemikalije, materiale in goriva.

Preberite več o projektu

FPS COST Action FP1306

Valorizacija stranskih produktov lignocelulozne biomase za trajnostno proizvodnjo kemikalij, materialov in goriv z uporabo tehnologij z majhnim vplivom na okolje.

Preberite več o projektu